Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Gimnazjum - księga ewidencji - informacje o spełnianiu obowiązku
strony: [ 1 ]
JarTul16-01-2008 12:51:45   [#01]
§ 3. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Do księgi ewidencji wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.
3. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło odroczenie.
4. W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Czy realizujecie ten zapis w stosunku do absolwentów swojej Szkoły?
AnJa16-01-2008 12:55:06   [#02]
tak robiliśmy - z tym, że nie tylko absolwentów, ale także tych, którzy są w rejestrach gminy, a kończyli inne gimnazja
mamma16-01-2008 17:10:46   [#03]
nie bardzo , ujmuję tylko tych, których szkoły przesyłaja pisma o pobieraniu przez uczniów nauki .
JarTul17-01-2008 16:51:57   [#04]
Nikt więcej nie "dyrektoruje" szkołą gimnazjalną?
mim207-02-2008 12:53:57   [#05]
Mam pytanie, czy dzieci zameldowane na tymczasowo wpisujecie do ksiegi ewidencji, czy tylko do księgi uczniów , jako dzieci spoza obwodu?
Mam dziecko zameldowane na tymczasowo ( w wykazie z OP) , które nie uczęszcza do naszej szkoły, a chodzi tam, gdzie przynależy obwodowo na podstawie zameldowania stałego. Jest wpisane w księdze ewidencji i w takim razie liczone podwójnie, raz u nas w szkole raz w szkole, gdzie uczęszcza ( bo tam na podstawie meldunku stałego tez jest jego obwód)
Myslę, ze dzieci zameldowane na tymczasowo powinno się traktowac , jako dzieci spoza obwodu, ale to kłoci się z definicją:

"§ 3. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły".

To zameldowanie czasowe wprowadza mętlik, liczenie podwójne dzieci i poszukiwania dziecka przez dwie szkoły. Jak sobie z tym radzicie?
mim207-02-2008 12:55:55   [#06]
Mam pytanie, czy dzieci zameldowane na tymczasowo wpisujecie do ksiegi ewidencji, czy tylko do księgi uczniów , jako dzieci spoza obwodu?
Mam dziecko zameldowane na tymczasowo ( w wykazie z OP) , które nie uczęszcza do naszej szkoły, a chodzi tam, gdzie przynależy obwodowo na podstawie zameldowania stałego. Jest wpisane w księdze ewidencji i w takim razie liczone podwójnie, raz u nas w szkole raz w szkole, gdzie uczęszcza ( bo tam na podstawie meldunku stałego tez jest jego obwód)
Myslę, ze dzieci zameldowane na tymczasowo powinno się traktowac , jako dzieci spoza obwodu, ale to kłoci się z definicją:

"§ 3. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły".

To zameldowanie czasowe wprowadza mętlik, liczenie podwójne dzieci i poszukiwania dziecka przez dwie szkoły. Jak sobie z tym radzicie?
Kropka07-02-2008 13:14:53   [#07]

JarTul; chyba mi umknął ten wątek i nie zauważyłam go. Tak, zajmujemy się "śledzeniem" obowiązku nauki. OP przesyła nam co roku wydruki z danymi osób w wieku "pogimnazjalnym" , sekretarka szuka i zajmuje jej to trochę czasu, bo na liście są także osoby, które u nas się w ogóle nie uczyły.

Bywa, że dzwonimy do domów a rodzice nas ob......., bo co nas to obchodzi;-)

Magosia07-02-2008 19:25:29   [#08]

4. W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Podciągnę , bo mam wątpliwości.

Jak należy interpretować - Waszym zdaniem - ten fragment: w porozumieniu z gminą - chodzi mi o to, kto za to odpowiada.

U nas - gmina "ściga" młodzież w wieku 16-18 lat, jesli nie chodzą do szkoły.

Ja tego nie robię..i oby tak zostało. Wystarcza nam szukanie tych od 7 do 16 lat.

Magosia07-02-2008 19:37:43   [#09]

Odpowiem - dopowiem sobie sama- powiedzcie, czy dobrze myślę?

Art. 18.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8;

5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

 

Art. 19.

1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, w tym odpowiednio:

1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 i 4;

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Czyli :

gmina kontroluje ( szuka, pisze pisma , egzekwuje informację )

dyrektor uzyskuje informacje od gminy i odnotowuje

Czy tak ??

Ala07-02-2008 23:37:36   [#10]

gmina mnie nie informuje

kuratorium sprawdza czy badam losy absolwentów

jak dostanę informację - to się zastanowię co z nią zrobić

jeśli gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki i jednocześnie gmina prowadzi ewidencję ludności to niech sobie gmina zestawi jedno z drugim - dyrektor gimnazjum nie powinien być wpychany między wódkę a zakąskę

przy dzisiejszym tempie migracji ludności to trochę roboty jest co roku, niestety znowu zwalone na szkołę i w dodatku tą do której te dziaciaki nie uczęszczają!

jerzyk08-02-2008 00:49:31   [#11]
magosiu, wg mnie z tym porozumieniem to jest tak:
 
Art. 19.
2. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
 
gmina informuje cię o wszelkich migracjach nielatów, w tym tych którzy ukonczyli gimnazjum i  sporowadzili sie do Twojego obwodu po tym fakcie - i tych dopisujesz do ewidencji.

Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Dotyczy to tylko tych ktorzy ukonczyli gimnazjum w terminie.

Gmina przekazuje ci  informacje od rodzicow ( u nas ,w praktyce, często dyrektorzy szkoł ponadgimnazjalnych, wyręczając rodziców, przesyłaja  te informacje gminie lub bezpośrednio do  gimnazjum.

Jeżeli  uczeń, zamieszkały w Twoim obwodzie, w wieku 17 lat uczęszcza nadal do innego niż twoje gimnazjum to zgodnie z

6. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

dyrektorzy muszą Cię informować z urzędu, bo obowiązek szkolny dziecka  trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia  (ale nie musza informować o tym gminy)

Dalej, odnotowujesz  w ksiegach zgodnie z:
 
4. W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 
następnie, informujesz giminę o osobach o których nie masz informacji, bo po zminie art 19 zgodnie z  ust 5, to Ty kontrolujesz czy rodzicie powiadomili gminę :-)
 

Art. 19.

1. Dyrektorzy ......

1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5,

(art 18. 5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.)


i po Twojej informacji gmina  wysyła rodzicom upomnienia  gdyż to ona" kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat"

a po bezskutecznym wezwaniu  egzekwuje ralizacje obowiazku nauki zgodnie zgodnie z

Art. 20. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(mętne to wszystko, dlatego wymaga porozumienia ;-) 

 

rzewa08-02-2008 05:20:00   [#12]
i aby to wszystko miało jakiś sens (na razie!) dla celów kontroli obowiązku powinno się liczyć jedynie miejsce stałego meldunku... - dziecko z odwodu = dziecko zameldowane na stałe w obwodzie

a co będzie po zmianach to nie wiem... ale stosowanie tych przepisów w obecnej formie stanie się po prostu niemożliwe
mim208-02-2008 08:09:20   [#13]
No właśnie, bo jeśli wpisuje sie do księgi ewidencji młodzież zameldowaną w obwodzie szkoły na tymczasowo, to taki uczeń jest liczony podwójnie i ma 2 szkoły obwodowe - tą przynależną z zameldowania stałego i drugą - z meldunku tymczasowego!

Czyli dzieci podanych w wykazie OP jako zameldowanych czasowo nie wpisujesz rzewa do księgi ewidencji?? Dla mnie to są dzieci spoza obwodu, ale nie wiem czy mam rację?
Mam tez jak pisałam wcześniej wykazie z OP dziecko zameldowane na czasowo, ale nie uczęszczające do mojej szkoły, a realizujące obowiązek szkolny w szkole w innym mieście, , gdzie jest zameldowana na stałe i mam ja wpisaną w księdze ewidencji.

Mam w księgach mały galimatias i chcę to wyprowadzić, ale nie wiem co zrobić z uczniami mającymi zameldowanie tymczasowe i już wpisanych w księdze ewidencji - wykreślić???
Kropka08-02-2008 11:07:56   [#14]

mętne to wszystko - jak napisał Jerzyk i dlatego mój OP uprościł sobie procedury;-))... dają mi wydruk z ewidencji, z poleceniem by zająć się obowiązkiem nauki, termin do ....; a ze szkół ponadgimnazjalnych to moja sekretarka wydobywa informacje.

 

Magosia08-02-2008 22:48:15   [#15]
Jerzyku- dzieki za wyjaśnienia- myślimy podobnie, ale uświadomiłeś mi pewne rzeczy :-)
rmaj10-02-2008 17:18:01   [#16]
4. W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 
Proszę wybaczcie mi moje, może naiwne pytanie. W której księdze ewidencji odnotowuję uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i podlegają jeszcze obowiązkowi nauki? Czy w nowej, czy w księdze uczniów gimnazjum
 
 
 
mim210-02-2008 19:32:20   [#17]
Kochani podpowiedzcie , czy dobrze myślę, aby w księdze ewidencji wpisywać tylko dzieci zameldowane na stałe, a te zameldowane na tymczasowo traktować jako poza obwodowe?

Ciekawi mnie też odpowiedź na post rmaj?
jerzyk10-02-2008 20:07:58   [#18]

#17- myslisz dobrze :-)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

(Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)

ogłoszono dnia 16 marca 2002 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2002 r.

Daty wejścia w życie zmian: 9 lipca 2003 r.

§ 3. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Do księgi ewidencji wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.

3. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło odroczenie.

4. W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

mim210-02-2008 20:10:43   [#19]
ok, tylko męczy mnie ta definicja zamieszkania, jak jest meldunek tymczasowy to też zamieszkuje w obwodzie szkoły, tylko, jak pisałam wcześniej miałby 2 szkoły obwodowe.

dlatego myślę, że trzeba brać pod uwagę meldunek stały!
Konto zapomniane11-02-2008 14:57:35   [#20]
Obwód szkoły to kategorycznie miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Ja mam uczniów zamieszkujących na terenie mojej gminy, a zameldowanych na drugim końcu Polski.
elgon09-09-2016 07:57:44   [#21]

szkoła podstawowa z obwodem i gimnazjum bez obwodu, moje pytanie-czy do księgi ewidencji dzieci po wpisaniu uczniów szkoły podstawowej wpisuję dalej realizację przez nich obowiązku szkolnego w gimnazjum?

rzewa09-09-2016 08:31:06   [#22]

nie rozumiem... jeśli gimnazjum nie ma obwodu, to nie prowadzi księgi ewidencji

ale gimnazjum właściwe obwodowo ją musi prowadzić i zaznacza w niej, że uczeń realizuje obowiązek w innym gimnazjum (tym bez obwodu)

elgon09-09-2016 09:38:17   [#23]

dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]