Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wagary a obowiązek szkolny
strony: [ 1 ]
ban17-10-2007 16:52:21   [#01]
Podpowiedzcie proszę. Uczeń wagaruje i to długo.  W którymś momencie wysyła się wezwanie do rodziców z informacją o karze pieniężnej. Kto ją nakłada i w jakiej wysokości?  wiem, ze uczeń pojawi się ew na kilka dni i procedurę zacznę od nowa, ale  papiery gromadzić muszę. I ostatnie pytanie jak długa nieobecność kwalifikuje do rozpoczęcia procedury o brak realizacji ob szkolnego 30 dni czy 3 miesiące - który przepis to realizuje?
DYREK17-10-2007 17:02:22   [#02]

ustawa o postępowaniu egzekucyjnym: http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2002/0968.htm

 a może  lepszy będzie Sąd rodzinny i opiekuńczy

ban17-10-2007 17:27:10   [#03]
Ta ustawa i uso mówią,że należy wypełniać ob. szkolny. par 15, i 27 mówią jak to robić, co powinien zawierać wniosek tylko co dalej? jakie to kwoty, czy szkoła jest egzekutorem, czy raczej Op? Sady rodzinne  najwyżej dają kuratora, który... jest tak samo bezsilny jak my (dzieciak kuratora ma od sierpnia). A tak przy okazji na ostanum szkoleniu usłyszałam, ze sady nie muszą zawiadamiać szkół o tym czy podjęły działania, z jakim orzeczeniem.  Wiem ,że w niektórych województwach OP ma gotowe druki wezwań może ktoś tokowe posiada?
DYREK17-10-2007 17:34:52   [#04]

Art. 20 ustawy o systemie oświaty


również art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Obowiązek szkolny - upomnienie wierzyciela

 

 

........................., dnia...................

/miejscowość/                          /data/

      

 

/pieczęć szkoły/

 

.....................................

/nr z rzeczowego wykazu akt/

 

Państwo (Pani) (Pan)                               

 

......................................................................................

/imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców albo opiekunów dziecka/

......................................................................................

/adres/                                                        

......................................................................................

..................................................................................... 

 

 

UPOMNIENIE

 

        Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r.  Nr 36,  poz. 161 późn. zm.), w związku z art. 20 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wzywam ............................... ..................................................... do  realizacji  obowiązku  szkolnego, poprzez

 /jak wyżej - rodzice lub opiekunowie/

            

dopełnienie czynności

 związanych ze zgłoszeniem ........................................ do szkoły*

                                                                                                                                   /imię i nazwisko dziecka

posyłanie

.................................................... na zajęcia szkolne*.

                                     /imię i nazwisko ucznia/      

        Niespełnienie  wymienionego  obowiązku  spowoduje  skierowanie  sprawy  na
 

drogę postępowania egzekucyjnego.

 

...................................................................

/podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego/

 

Otrzymują

**:

/rodzice albo opiekunowie dziecka/

..........................................

..........................................

..........................................

  ______

  *

niepotrzebne skreślić

**

za zwrotnym poświadczeniem odbioru
DYREK17-10-2007 17:36:23   [#05]
stare pp nalezy zmienić na nowe:-)
DYREK17-10-2007 17:42:23   [#06]

z naszej procedury:

W przypadku nieobecność ucznia w szkole dłużej niż 1 tydzień, bez usprawiedliwienia od lekarza lub rodzica, należy podjąć następujące działania:

 

-         kontakt wychowawcy z rodzicem poprzez rozmowę telefoniczną lub osobistą wizytę w domu podopiecznego,

-         jeżeli współpraca z rodzicami nie przynosi efektów, a nieobecność trwa nadal pedagog w imieniu dyrektora wysyła pisemne wezwanie o posyłanie dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, z informacją, że niespełnianie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (upomnienie ),

-         w przypadku niezastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu wyznaczonego w upomnieniu terminu, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej  do organu administracyjnego, którym jest właściwa gmina; do wniosku dołącza się tzw.tytuł wykonawczy o postępowaniu egzekucyjnym  oraz dowód doręczenia upomnienia,

-         w uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty  z  wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

DYREK17-10-2007 17:51:10   [#07]

tytuł wykonawczy

(załączniki do ustawy o p egz.)

zał. 24 http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/pobor_i_egzekucja/rmf021219_zal_24.pdf?PortalMF=6ef63bfd68bda8e501190832f245c164

zał. 25

http://www.vademecumwiedzy.pl/pliki/tyt_3a.pdf

ban17-10-2007 18:23:36   [#08]

Dzięki

wielkie dzięki.  Dwa pierwsze punkty zastosowane.ponieważ musimy jeszcze zawiadamiać sąd i policję, to wniosek o egzekucję zgłoszę do OP niech zdecydują, czy działają sami , czy czekają na werdykt sadu
Babasia18-10-2007 01:15:24   [#09]

A jeśli uczeń ma 70% nieobecności w roku szkolnym, wszystkie godziny

usprawiedliwione przez rodziców - to realizuje obowiązek szkolny czy nie?

Miałam rok temu taką sytuację.

zdzisław18-10-2007 21:00:06   [#10]

realizuje, ale ma problem z klasyfikacją

Babasia19-10-2007 00:13:03   [#11]
Problemy z klasyfikacją miał. Zdawał egzaminy klasyfikacyjne.

W tym roku powtarzają się w podobnej ilości nieobecności usprawiedliwione przez rodziców,

dlatego zaczęłam sie zastanawiac jak taka nieobecnośc ma sie do realizowania

obowiązku szkolnego. Uczeń uczy sie sam w domu.
Jacek19-10-2007 00:17:48   [#12]
a się zapytam.. a co jest podstawą że usprawiedliwiacie te nieobecności, czym rodzice "tłumaczą" te pisząc usprawiedliwienia?
zgredek19-10-2007 00:18:37   [#13]
a nie można jakoś formalnie tego "uczenia się w domu"?
Babasia19-10-2007 01:04:00   [#14]
Tłumaczą, że dziecko w domu uczy się efektywniej; często również tym,że jest chore,

złe samopoczucie dziecka -zdaniem rodziców- spowodowane jest "błędami pedagogicznymi

popełnianymi przez nauczycieli".

Informowałam rodziców o możliwości spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

(edukacja domowa), że dyrektor szkoły rejonowej może wyrazic zgodę na taką formę kształcenia,

ale bez pozostało to bez odzewu. Dziecko nie jest naszym uczniem rejonowym.
Jacek19-10-2007 08:03:55   [#15]
może warto czasem nie usprawiedliwić tych nieobecności
tardeli05-01-2008 18:29:39   [#16]
W ubiegłym roku szkolnym poprzedni dyrektor wysłał do sądu zawiadomienie o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia, w celu przymuszenia rodziców do posyłania dziecka do szkoły. Jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Uczeń ten w dalszym ciągu nie uczęszcza do szkoły.  Na jednym ze szkoleń mówiono mam, że jeśli wyślemy ponowne zawiadomienie to cała procedura rozpoczyna się od początku. Czy teraz po raz kolejny informowalibyście o tym sąd? Czy może tylko gminę? Czy można uznac, że zostało zrobione w tej sprawie wszystko co należało? Proszę o doradę w tej sprawie.
DYREK05-01-2008 19:36:46   [#17]

Sąd z zasady nie powiadamia o roztrzygnięciu -  nie ma takiego obowiązku.

Jedyna informacja jaka wpływa do szkoły dotyczy tylko terminu posiedzenia sądu.

Powołując się na poprzednie pismo warto wystąpić do sądu ponownie.   

Wystąpienie do gminy jest niezależne od powyższego,

można do gminy i do sądu.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]