Forum OSKKO - wątek

TEMAT: sprawozdanie dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Konto zapomniane14-08-2007 14:10:01   [#01]
Czy kotos mógłby mi przesłać sprawozdanie dyrektora z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego do przejrzenia . Szczerze nie wiem jak zaczać. Dzięki.
micali24-09-2007 18:59:21   [#02]
Poszukuję przykładowego sprawozdania dyrektora z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Czy możecie mi podesłać sprawozdania na wzór? Z góry dziękuję.
mellaa24-09-2007 19:56:51   [#03]
Również jestem zainteresowana - gdyby ktoś chciał się oczywiście podzielić to bardzo proszę.
martek24-09-2007 20:48:35   [#04]
będę wdzięzna jak KTOŚ odpowie na nasz apel
martek24-09-2007 20:51:55   [#05]

pomocy!

ale nawet nie zauważyłam od kiedy jestem ,,niepodświetlona", a nie wiem jak mam to zrobić...

some24-09-2007 20:53:32   [#06]

martek

wpisz swojego maila w tabelce, pod autorem i hasłem jest miejsce
kasia124-09-2007 20:54:45   [#07]
Ja też proszę.
mellaa24-09-2007 20:54:47   [#09]
wpisz adres email
mellaa24-09-2007 20:54:52   [#08]
wpisz adres email
beabp24-09-2007 20:56:26   [#10]
jeszcze i ja... dziękuję
bodry24-09-2007 20:57:29   [#11]

sprawozdanie dyrektora

Przyłączam się do potrzebująco-oczekujących!
KajRo24-09-2007 20:59:44   [#12]
Właśnie nad tym siedzę i od czasu do czasu zerkam na forum. Jak myślicie, czy jest możliwe żeby w sprinterskim tempie zdążyć ze wszystkim na 31X. czy raczej wyluzować i na spokojnie zamknąć temat na wiosnę?
elrym24-09-2007 21:03:50   [#13]

ojacie

a ja myslałam, ze chodzi o wzór sprawozdania dla nauczyciela, taki jak pisze dyrek :-)))

sorki za pocztę ;-)

bea6324-09-2007 21:03:51   [#14]
również w potrzebie
mellaa24-09-2007 21:05:28   [#15]
Do której wiosny? Mi kilka minęło, dlatego radzę nie czekać, bo nic się nie zmieni.
Może DOBRZY LUDZIE nam pomogą.
KajRo24-09-2007 21:11:27   [#16]
Też myślałem, czyby się nie podświetlić, ale boję się załamki, bo to co do tej pory zdarzyło mi się widzieć, to straszne tomiska. Że też ekspertom to jeszcze chce się czytać;-)
AnJa24-09-2007 21:14:51   [#17]
nie czytają
mellaa24-09-2007 21:21:06   [#18]
Myślę, że czytają, ale chyba nie przyślą- u mnie nawet teczki nie pokazują/ niby że wydali komuś na drugi koniec Polski itp./
bodry24-09-2007 21:24:33   [#19]
Nie czekać! Napisać, złożyć, z... mieć to za sobą!
AnJa24-09-2007 21:24:35   [#20]
nie czytaja eksperci

dobrzy ludzie czytają wpisy tutaj- np. ja

tyle, ze dobrzy ludzie sami mianowani są do dzisiaj
bea6324-09-2007 21:29:04   [#21]
są dobrzyludzie. we wtorek mam zobaczyć teczkę wtedy napisze co i jak. kumpelka została dyplomowanym w sesji letniej
mellaa24-09-2007 21:30:49   [#22]
ANJA- przepraszam- u nas wszyscy dyr. dyplomowani- mam poczucie niższego zaszeregowania, szczególnie przy podkreślaniu ,,tylko Pani jedna została"
AnJa24-09-2007 21:33:16   [#23]
u nas też

i co z tego?

niech mi zazdroszczą- j jeszcze dyplomowany być mogę(jak zechcę), a oni mianowani juz nie!
KajRo24-09-2007 21:34:16   [#24]
melloo, wypisz, wymaluj jakbym o sobie słyszał :-(
mellaa24-09-2007 21:36:20   [#25]
Znalazłam tylko to w internecie:
Sprawozdanie z ostatnich lat pracy  obejmujące w szczególności charakterystykę
i rozwój kierowanej szkoły z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły
oraz programu rozwoju szkoły.

Charakterystyka szkoły

Szkoła w .............. jest sześcioletnią szkołą podstawową. Mieści się w piętrowym budynku nowym i połączonym z nim parterowym budynku starym.
Organem prowadzącym jest Gmina .... Obsługę finansowo-kadrową prowadzi Zespół Oświatowy Szkół w ..., powołany dla wszystkich podległych placówek w gminie.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości ...... Przy szkole nie funkcjonuje oddział zerowy. Uczniowie dochodzą do szkoły z odległości do 3 km.

Baza lokalowa szkoły składa się 7 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa z 10 stanowiskami komputerowymi (na jeden komputer w szkole przypada 10 uczniów), salka przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet higieny szkolnej, biblioteka, pokój na-uczycielski, gabinet dyrektora, jadalnia.
Przy szkole jest boisko sportowe do piłki ręcznej i do kosza. W szkole brak jest jednej sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, szatni dla poszczególnych klas, oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników obsługi.
Ogółem w szkole uczy się obecnie 101 uczniów w 6 oddziałach jednociągowych.
Wszyscy uczniowie w szkole są z jej obwodu i realizują obowiązek szkolny. Nauczaniem indywidualnym objęty jest jeden uczeń (upośledzenie w stopniu głębokim). Językiem obcym obowiązkowym jest język niemiecki w klasie V i VI i wchodzący język angielski w klasie IV.
Dodatkowo jest język angielski w klasie II, III, V, VI. Dodatkowymi za-jęciami są także: gimnastyka korekcyjno w kl.I-III, zajęcia wyrównawcze w kl. I-IV.

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której są wydawane gorące posiłki dla uczniów. Na potrzeby wychowania fizycznego zaadaptowano przestronny korytarz szkolny oraz małą salę do ćwiczeń. Szkoła posiada utwardzone, trawiaste boiska, bieżnię i skocznię.
Dobrze zorganizowana i wyposażona jest szkolna biblioteka, która umożliwia uczniom korzystanie na miejscu z różnych słowników, encyklopedii i czasopism. Jest dostępna dla uczniów w godzinach nauki szkolnej.
W pomieszczeniu kancelarii jest dostępna kserokopiarka, z której korzystają nie tylko nauczyciele, uczniowie, a także często i rodzice. Zajęcia szkolne odbywają się na jedną zmianę.
W latach 2002/2003, 2003/2004 zadania dydaktyczne, wycho-wawcze, opiekuńcze realizowane były w oparciu o podstawę programową, szkolny zestaw programów nauczania, plan wychowawczy i statut szkoły.
Bardzo duży wpływ na poziom nauczania mają wysokie kwalifikacje zawodowe uczących i ich ciągłe doskonalenie zawodowe.

Pełniąc funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w ..... od samego początku duży nacisk położyłem na poprawę warunków pracy i nauki.
Wdrożyłem w życie działania mające na celu unowocześnienie bazy szkolnej i zrównanie jej z zakładanymi standardami nowoczesnej szkoły.
W celu nabycia i pogłębienie wiedzy w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania oświaty, zarządzania finansami, zagadnień doty-czących socjologii oraz zastosowania informatyki w zarządzaniu oświa-tą w 2001 roku rozpoczęłem naukę na kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej w Podkarpackim Ośrodku Doskonale-nia Nauczycieli.

Kadra Pedagogiczna

W szkole pracuje 16 nauczycieli. Dziewięciu nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, z tego 3 uzupełnia etat w szkole sąsiedniej oraz czworo w niepełnym wymiarze godzin. Wyższe wykształcenie posiada 100 % kadry pedagogicznej, tylko jedna osoba ukończyła studia licencjackie i nadal się dokształca na studiach uzupełniających.
Obecnie w szkole pracuje dwóch nauczycieli stażystów, czterech nauczycieli kontraktowych, dwóch dyplomowanych, a pozostali to nauczyciele mianowani.
Część z nich realizuje zadania wynikające z reali-zacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Zgodność nauczanych przedmiotów z wykształceniem kierunkowym wynosi 99 % (brak specjalisty do nauczania techniki). Nauczyciele dokształcający się korzystają z funduszu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.

Bardzo istotnym zadaniem było opracowanie i wdrożenie programu, zmierzającego do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doskonalenia warsztatu pracy, poszerzania wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki i wychowania oraz dostosowania ich do potrzeb i wymogów zreformowanej szkoły.
Równocześnie podjęto działania zmierzające do pozyskania nauczy-cieli z odpowiednim wykształceniem do pracy w naszej szkole. W chwili obecnej wszystkie przedmioty wiodące są nauczane przez nauczycieli z kwalifikacjami, bądź będącymi w trakcie zdobywania kwalifikacji dodatkowych (dotyczy nauczycieli niepełnozatrudnionych).
Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe wiado-mości i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli oraz poprzez zewnętrzny system doskonalenia nauczycieli. Troje nauczycieli posiada ukończone studia podyplomowe, a tym samym uprawniania do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów.

Rozwój szkoły, organizacja i przebieg kształcenia, wychowanie i opieka.

Głównym celem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie ucznia do życia i dalszej nauki. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki właściwej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W tym celu tworzone były sytuacje pobudzające do twórczego myślenia, kształcące postawy otwartości, rozwoju samorządności oraz tworzące klimat wzajemnego zaufania.

Rozwój szkoły, organizacja i przebieg kształcenia, wychowanie i opieka.

Najlepszą okazją i zarazem najważniejszym sprawdzianem było dla mnie zbliżające się 350- lecie .....
Przygotowania do tych obchodów zaczęły się od zawiązania Komitetu obchodów w listopadzie 2000, w którym miałem zaszczyt reprezentować szkołę. Zobowiązałem się wykonać szereg zadań, które miały na celu organizację i przygotowanie tej uroczystości.
10 czerwca 2003 roku odbyły się uroczyste obchody JUBILEUSZ 350-LECIA ........ W ramach tych uroczystości naszej szkole zo-stało nadanie imię ........, żołnierza walk o wolną i niepodległą Polskę, rodaka .......... Spośród uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców, rodzeństwa i towarzyszy broni Patrona, władz miasta ......... wybrana została delegacja, która wraz z zaproszonym gen. WP.........dokonała aktu odsłonięcia tablicy
poświęconej pamięci patrona szkoły. Ks. bp ........... dokonał uroczystego poświęcenia odsłoniętej tablicy. Następnie delegacje szkoły, urzędów i instytucji złożyły kwiaty pod tablicą.
W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości. Wśród za-proszonych obecni byli:
? .....................

Współpraca szkoły z instytucjami.

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie gminy i powiatu:
............................


WKLEJAM CO MAM- CO WY NA TO DYPLOMOWANI? DORADZAJCIE CZY O TO CHODZI?
bea6324-09-2007 21:37:13   [#26]
bodry - masz już to za soba?
some24-09-2007 21:37:59   [#27]
Ja niestety nie pomogę, dyplomowałam się w pierwszym rzucie jako nauczyciel
mellaa24-09-2007 21:40:53   [#28]
ANJA- mogą, ktoś chował w kieszeń, jak nie chcieli zatrudnić dyplomowanego.
A powiem szczerze, że chodzi o kasę, bo mój dodatek cieniutki a dypl. ma więcej od dodatku.
KajRo24-09-2007 21:44:20   [#29]
A niech tam!!! Nigdy specjalnie interesowny nie byłem, ale teraz przyjdzie sparafrazować nieodżałowanej pamięci Obywatela GC "te papiery są pisane dla pieniędzy" Tym bardziej, że jak to dzisiaj wyjaśnia na swojej stronie Pan Miłościwie Nam Panujący, jeśli rząd nie uwzględni jego stanowiska to w przyszłym roku z podwyżek raczej nici. :-(
bea6324-09-2007 21:54:37   [#30]
oczywiscie ,że dla kasy. chociaż mellaa ma racje ile można słuchać no,no kolezanki awansowaly itp. kto z własnej i nieprzymuszonej woli przy nawale papierków robi awans. chyba tylko jakis dyro - masochista
Konto zapomniane25-09-2007 09:41:13   [#31]
Jeśli możecie Mi pomóc to również proszę o przykład takiego sprawozdania. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich 3-letnich dyrektorów.
micali25-09-2007 20:09:58   [#32]
Podnoszę wątek.
mellaa25-09-2007 20:19:27   [#33]
Byłoby BARDZO MIŁO gdyby ktoś się podzielił/ zapewniamy pełną anonimowość oraz dożywotnią wdzieczność/
bodry25-09-2007 22:06:47   [#34]

bea63- mam to przed sobą.

Dziś rano byłam prawie pewna, że zdążę na 31. Po całym dniu w szkole ( spotkanie z rodzicami etc.) wątpię! Dobrze, że jesteście. W świecie wirtualnym- ale dobre i to!

bea6326-09-2007 17:58:43   [#35]
ja mam przekonanie graniczące z pewnoscia, że znowu zrezygnuję. Bodry dla mnie to oststnio normalka powrót wieczorem. \dałam sie jeszcze wrobic w stowarzyszenie wsi. Rodzina sie dziwi jak siadam z nimi do obiadku
kasia126-09-2007 18:07:18   [#36]
Mnie to czeka dopiero za rok, kończę 31 sierpnia. No i już mi powiedziano że małe szanse, że po niecałym roku dyrektorowania otrzymam ocenę wyróżniającą, więc lepiej sobie odpuścić. Ale to znaczy, że co, działam dalej i np. za kolejne pół roku proszę o ocenę, mają 3 miesiące na jej opracowanie, jeżeli jest ok, dostaję ją i składam ocenę teczką  ? I w zasadzie tutaj już żadne termint mnie nie obowiązują?
KajRo26-09-2007 18:32:15   [#37]

bea63

Nie rezygnuj. Ja odpuściłem już kilka terminów, ale teraz się uparłem i wiem, że dam radę, chociaż na dzień dzisiejszy zaledwie kończę sprawozdanie i mam pozakładane teczki pod poszczególne paragrafy. Od weekendu zacznę je zapychać. Niby jest czym, ale te wynalazki w rodzaju analiza przypadku to jakieś czyste bajkopisarstwo. Przecież każdy dzień we współczesnej szkole to fura przypadków. No i jakby innych pokus mało, to jeszcze kusi żeby na FORUM zajrzeć;-)
bodry26-09-2007 20:00:29   [#38]

KajRo ma rację! bea63- nie rezygnuj! Nawet sprawozdania jeszcze nie mam, ale skoroszyty kupiłam. Ładne, kolorowe, niech komisja chociaż z przyjemnością popatrzy, jak nie zdąży przeczytać :-) Po kilku latach przedkładania oczekiwań innych nad swoje- zmiana. Tera JA! Zrobię tę teczkę, chociażby po to,aby udowodnic sobie, że dotrzymuję słowa. Danego na FORUM. ( kurcze jak nie dam rady, przestanę chyba do Was zaglądać?) Niedługo wrzucę do wymiany jakieś materiały, może się komuś przydadzą. Pozdrawiam Aspirujących do Dyplomowania.

bea6327-09-2007 07:40:06   [#39]

sprawozdanie dyrektora

dzięki za dobre słowa. od poniedziałku wezmę się za sprawozdanie. może coś z tego będzie. Jak na razie przede mną wyjazd do Karpacza - lokalna grupa działania. Ciekawe do którego paragrafu można dołączyć działalność w tego typu stowarzyszeniach
KajRo29-09-2007 12:34:28   [#40]
Kto potwierdza za zgodność z oryginałem kserokopie wszelkich dokumentów wkładanych przez ubiegającego się, o awans dyrektora do teczki. Od razu mówię, że wicka nie ma... i nie będzie.
AnJa29-09-2007 12:41:40   [#41]
dyrektor lub osoba prze niego upowazniona
KajRo29-09-2007 12:48:58   [#42]
OK! Dzięki.
dyrlo29-09-2007 12:53:37   [#43]

Dyrektorowi nie osoba przez Niego upoważniona.

KajRo - potwierdzą Ci w OP. Mnie potwierdzał Naczelnik Wydziału, ale może to też być kadrowa OP bo u Niej są Twoje akta..., lub sam wójt, starosta, prezydent ...

AnJa29-09-2007 12:56:30   [#44]
ups- nie doczytałem;-)

jak dyrlo
KajRo29-09-2007 14:45:00   [#45]
Wychodzi na to, że ufać i sprawdzać ;-)Tak, czy inaczej, dzięki!!!
ewa29-09-2007 15:21:01   [#46]

hmm :-)

a mnie potwierdzał kierownik wtedy administracyjno-gospodarczy szkoły, który miał upoważnienie od mnie (wtedy dyrka) do tego typu czynności

nikt nie negował ;-)

kasia129-09-2007 15:32:11   [#47]
Ponawiam pytanie, jeżeli staż skończy się z dniem 31 sierpnia to dyrektora nie obowiązuje konkretny termin złożenia teczki?
zgredek29-09-2007 15:48:40   [#48]

dyrektor nie odbywa stażu

natomiast terminy na złożenie wniosków i dokumentacji obowiązują takie same wszystkich

KajRo29-09-2007 15:50:01   [#49]

AnJa+dyrlo+ewo

No teraz toście mną nieźle zakręcili. Obojętnie jak zrobię, któreś z Was będzie miało rację. :-)))
zgredek29-09-2007 15:52:56   [#50]

to znaczy nieprecyzyjnie napisałam:

Art. 9e. 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]