Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
madera11-08-2007 22:21:24   [#51]
Witam-wlasnie 18 lipca stawałam na komisji dyplomackiej:) 2 lata stazu jako nauczyciel - rok jako dyrektor:).Występowałam do Kuratora o dokonanie oceny pracy na stanowisku dyr. Z tym,że teczke składałam rok po zakończeniyu stażu-właśnie z ta oceną sie nie wyrobiłam.Ale udało się-jestem dyplomowana. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów,miło spędzajcie resztę wakacji
elka4011-08-2007 22:55:38   [#52]

kasia1

1. poproś o oocenę dorobku zawodowego za okres 2 ostatnich lat, w czasie których odbywałaś staż w poprzednim miejscu, oraz zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu

musisz to zrobić ze względu na zmianę miejsca (stanowiska) pracy

2. oczywiście druga ocena po kolejnych 9 miesiącach , w czasie których jesteś dyrektorem
- ocenia cię kurator (organ nadzorujący)

KN (15 lipca 2004) Art. 9e, ust 5:
Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu.

twoja dokumentacja będzie trochę inaczej wyglądała niż nauczycielska :-)

(Rozporządzenie MEN 1 grudnia 2004)
zgredek11-08-2007 22:59:18   [#53]
no to Elu podaj jeszcze pp, że ocena na stanowisku dyrektora ma być i już będzie komplet
aza11-08-2007 23:04:28   [#54]
no.....
Ewi12-08-2007 09:38:53   [#55]
Ja też mam pytanie. Jestem dyrektorem od 2 lat i chciałabym "się dyplomować". Czy ja też piszę jak n-l pismo ( do kuratora) o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju, czy jest inaczej ??? Podpowiedzcie proszę
AnJa12-08-2007 10:02:32   [#56]
nie- pocztaj KN i rozporządzenie awansowe- tam jest dośyć precycyjnie

i, wydaje misię- niezupełnie tak jak w tym wątku, ale nie mam nastroju na szukanie różnic

póki co- wystarczy mi mianowanie
elka4014-08-2007 15:10:58   [#57]

ocena dyrektora - przypadek szczególny

miałam problem z komputerem, dlatego dopiero dzisiaj  wklejam moje rozważania

moje rozumowanie jest takie:

staż na nauczyciela dyplomowanego = 2 lata 9 miesięcy, taki staż rozpoczęła kasia1,
2 lata stażu ma za sobą, musi mieć ocenę dorobku za 2 lata, ponieważ zostaje jej powierzone stanowisko dyrektora, te 2 lata ma zaliczone - wynika z KN , art. 9e, ust. 5

jednym z warunków nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego

kasia1 ma jeszcze 9 miesięcy stażu, będzie go już odbywała jako dyrektor, ale również jako nauczyciel - musi dokończyćrozpoczęty staż

żeby spełnić warunek  wymieniony wyżej, jej całkowity staż czyli 2 lata i 9 miesięcy kończy się oceną dorobku dorobku zawodowego za cały okres stażu z uwzględnieniem oceny cząstkowej za 2 lata

ponieważ jest dyrektorem ocenić ją mogą organa nadrzędne w stosunku do niej - po tych wspomnianych 9 miesiącach, wtedy maodbyty pełny staż =2 lata 9 miesięcy

przypadek kasi1 jest szczególnym przypadkiem i tak należy na to spojrzeć

jako dyrektor musiałaby przepracować 3 lata, aby ubiegać się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego - w takim przypadku oceny dorobku nie dokonuje się w ogóle

ważne jest , aby dopilnować wszystkiego na czas, to jest to o czym pisała madera w #51

PP to KN 15 lipca 2004 i rozporządzenie MEN 1 grudnia 2004

prawda jest taka, że w KN o tym napisano, natomiast w rozporządzeniu (info o dokumentacji) o takim przypadku nie mówi się, tzn. jest tak , że n-l , któremu  w trakcie stażu powierzono stanowisko dyrektora nie dołącza do dokumentacji oceny dorobku

i to byłoby na tyle
elka4014-08-2007 15:12:45   [#58]

Ewi

Możesz złożyć dokumentację jeśli przepracujesz jako dyrektor 3 lata. Przeczytaj proszę uważnie KN i rozporządzenie awansowe.
zgredek14-08-2007 16:15:30   [#59]

to zacznijmy od konca trochę:

nauczyciel, który w trakcie stażu został dyrektorem jest opisany w

Art. 9e. 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu.

----------------------

to teraz rozporządzenie o awansie:

§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - oryginały lub poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, jeżeli zatrudnienia nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji;
4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 2.

2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy, a ponadto:

4) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio sprawozdanie z okresu pracy na stanowisku dyrektora lub stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne lub dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy w okresie urlopowania albo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a także dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
 
-------------------
 
nie widzę tutaj potrzeby uzyskania oceny za odbyty staż

zgredek14-08-2007 16:19:01   [#60]

natomiast wracając do warunków, dyrektor szkoły musi spełniać następujące, aby się ubiegać o awans:

Art. 9e. 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

rzewa14-08-2007 16:53:59   [#61]
a zatem kasia1 może złożyć wniosek o awans najwcześniej 1.09.2008, który powinien zawierać podane wyżej (#59 i 60) dokumenty

ale z uwagi na "stażowe terminy" wystarczy, że złoży ten wniosek nie później niż 31.10.2008

1. według mnie oraz moich tu przedmówców, wystarcza ocena pracy którą ma, bo umożliwiła jej zostanie dyrkiem, (jeżeli ta ocena jest tyko dobra, to pozostaje jedynie rozwiązanie opisane w p.2), ale jeśli tego nie zrobi, to może mieć opisane w tym wątku problemy (przypominające trochę kopanie się z koniem), które mogą opóźnić przyznanie jej stopnia awansu.

2. wobec tego musi sama zdecydować , co woli, bo może po prostu gdzieś w styczniu złozyć wniosek do KO o ocenę pracy, która musi być wyrózniająca i będzie na pewno miała ten awans we wspomnianym tu na wstępie terminie
zgredek14-08-2007 17:04:32   [#62]

jeszcze dodam:

1. przypadek Kasi nie jest taki znów szczególny - przewidziano go w aktach prawnych

2. gdyby było tak jak napisała Ela - o tej ocenie dorobku - to niby kto miałby Kasi takową wystawić? - jeżeli powierzenie otrzymała w czasie stażu, to jednego dnia była w trakcie stażu, następnego zaś już była dyrektorem

3. w KN napisano tylko tyle, że okres odbytego stażu zalicza się - o tym, że staż kawałek został odbyty, świadczy plan rozwoju i sprawozdanie z niego - ocena nie jest tutaj potrzebna

hania14-08-2007 17:18:36   [#63]
moje zdanie - jak zgredka:-)
i chwilę wcześniej wklejałam to samo, tylko mi się na explorera przechodzić i pogrubiać nie chciało...

a o konieczności oceny pracy dyrektora do awansu to jest w projekcie zmiany rozp o awansie - który z racji zmiany w men nie wszedł w życie, póki co......
hania14-08-2007 17:19:55   [#64]
sorry - poczytałam się wcześniej- nie wklejałam tego samego tylko wyciągnięte wnioski:-)
bo mi się pogrubiać nie chciało:-)
kasia z114-08-2007 18:03:51   [#65]

awans dyrektora

a wicedyrektor, kt rozpoczyna staż na dyplomowanego, składa wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrka gł?
ewa14-08-2007 18:04:52   [#66]
tak
kasia114-08-2007 18:39:03   [#67]
W zasadzie wszystko mam jasne, wielkie dzięki za tak wielkie zainteresowanie moją osobą, szkoda, że nie jadę do Poznania, bo bym jakoś inaczej się odwdzięczyła............ale jeszcze mam jedną niejasność, skąd ta data 1.09.2008, skora 3 lata mnie nie dotyczą, bo nie mam nieprzerwanego okresu pracy na tym stanowisku?
zgredek14-08-2007 18:41:34   [#68]

masz - bo zalicza się okres odbytego stażu

do 31 sierpnia 2007 - dwa lata

od 1 wrzesnia 2007 do 31 sierpnia 2008 - rok

razem - trzy

kasia114-08-2007 18:42:58   [#69]
Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy.....co tu oznacza tym?
zgredek14-08-2007 18:43:32   [#70]
5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu.
kasia114-08-2007 18:46:34   [#71]
upsssssssssssssss, czytanie ze zrozumieniem......zaczerwieniłam się.............dzięki............jedna z bajek kończyłą się tak- I to by było na tyle oto szadoki.................
hania14-08-2007 23:00:28   [#72]
bo  jakby tak pokolorowali trochę to nasze prawo... jak Leszek.........
Marla17-08-2007 15:08:00   [#73]

wicek i awans

likwidacja p-la na papierze bo to p-le wchodzi w skład zespołu

n-el 1 września 2006 r. rozpoczął staż na dyplomowanego

od 1 września 2007 ma pełnić funkcję wicka ds przedszkola

czy w związku z powyższym powinien mieć ocenę dorobku za ten rok stażu bo zmienia miejsce pracy (dalej to samo przedszkole tele że w zespole szkół - nawet dyrektor ten sam) i od września zmienia się jego obowiązki

czy powinien napisać jakoś aneks to planu rozwoju w związku z nowymi obowiązkami

czy nalezy jeszcze czegoś dopilnować aby później w trakcie zakńczenia stażu i  złożenia teczki nie miał jakiś problemów

oświećcie mnie :))

zgredek17-08-2007 18:32:14   [#74]

nie ma likwidacji - jest przejście na innego pracodawcę - nie zmienia miejsca pracy

nie musi mieć oceny za pierwszy rok stażu

natomiast dyrektor może go zobowiązać na piśmie do zmiany planu rozwoju

po zakończeniu stażu - na zaświadczeniu o zajmowanym stanowisku w trakcie stażu - dyrektor powinien napisac o włączeniu przedszkola do zespołu szkół

ja pisałam też na ocenie dorobku - że nauczyciel odbywał staż od... do... w szkole takiej i takiej, a od... do... w przekształconej takiej i takiej

Marla17-08-2007 18:39:32   [#75]

:))

dziękuję bardzo
szwedka01-09-2007 16:08:52   [#76]

Czytam ten wątek i sama już nie wiem jak u mnie ma wyglądać sprawa awansu na dyplomowanego?

- 01.09.2004r-rozpoczęłam staz jako nauczyciel

-od 01.09.05- do 28.02.06 byłam p.o dyrektora

- od 01.09.2006- dyrektor do dziś

- staż 2,9 skończyłam ,

ocene mam jako n-l przed konkursem na dyr luty 2006r

- teraz mam zamiar składać wniosek o ocene na stanowisku dyrektora

w rozmowie z wizytatorem dowiedziałam się, że muszę odbyć jeszcze 1,5r aby składać wniosek i ten staż jest nieważny ,wy piszecie o czymś jak dobrze zrozumiałam innym.Pomocy. Ja jestem z lubelskiego czyżby moje KO inaczej podchodziło do tych spraw.

rzewa01-09-2007 16:44:50   [#77]
a od 1.03.06 do 31.08.06 byłaś n-lem?

wobec tego staż odbyty w roku szk. 04/05 ci przepadł (pzrez to p.o. dyrka - n-lowi w czasie stażu na kolejny stopień awansu "nie opłaca się" być p.o. dyrka, jeśli nie jest pewny, że będzie potem dyrkiem)

aby móc złożyć wniosek na komisję kwalifikacyjną musisz przepracowac 3 lata jako dyrek, zatem możesz zrobić to dopiero za 2 lata, czyli po 31.08.2009
szwedka01-09-2007 17:24:53   [#78]

Czyli to p.o nie liczy mi się do stażu dyrektora jak wiesz powierzenie obowiązków dyr jak nie miałam kwalifikacji było tylko na pół roku ,to było chore bo musiałam kogoś fikcyjnego wystawić z n-li ,a dalej zajmowałam się wszystkim.

no to mam ładny bigos

rzewa01-09-2007 17:28:24   [#79]
a kto był dyrkiem od 1.03.06 do 31.08.06?

to p.o. liczyłoby się, gdyby była ciągłość
szwedka01-09-2007 17:42:25   [#80]
no inna n-lka bo ja niby nie mogłam dalej być p.o ,przepis nie pozwalał, a ówczesny burmistrz miał niezły dylemat , bo ja kończyłam zarządzanie , konkurs był ustalony i tylko ja startowałam ,a do sierpnia na papierku tylko pełniła moja zaufana koleżanka
rzewa01-09-2007 22:11:07   [#81]
no to ci to załatwiło awans, trzeba było się nie zgadzać - burmistrz mógł przeprowadzić konkurs przed końcem lutego i powierzyć ci stanowisko 1.03.06 i mogłabys teraz składac wniosek ma komisję awansową

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]