Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skład komisji-awans-kontraktowy
strony: [ 1 ]
teka5717-06-2007 19:38:59   [#01]

mam pytanie,bo nie miałem wcześniej z tym do czynienia: jeżeli dyrektor jest opiekunem danego stażysty, to jak ma wyglądać skład komisji?

1,przew.-dyrektor..

2.przewodnicz. zespołu przedmoiotowego./ok....

3.opiekun stażu../??????-kogo wpisać?.........

4,przedstawiciel ZZ-jeśli już jest ,to czy on głosuje?

razem 40 pkt.?

Czy ZZ go typują,jak do komisji konkursowej na dyrektora? czy wyznacza zainteresowany stażysta kogo chce?

ewa17-06-2007 19:42:34   [#02]

hmm

1. przew. - wicedyrektor

2.przewodnicz. zespołu przedmoiotowego./ok....

3.opiekun stażu - dyrektor

4,przedstawiciel ZZ-jeśli już jest ,to czy on głosuje?  - tak

nauczyciel prosi o przedstawiciela zz, zz typuje osobę
po kiego czorta robiłaś z siebie tego opiekuna?

AnJa17-06-2007 19:45:31   [#03]
ona jest on

reszta się zgadza
ewa17-06-2007 19:46:54   [#04]
ło mic :-)
AnJa17-06-2007 19:49:58   [#05]

:-)

pod prysznic?
ewa17-06-2007 19:55:33   [#06]
znaczy to tek nie teka, muszę się naumieć ;-)
teka5717-06-2007 19:59:45   [#07]
bez rozważań -kumpelstwo- pytanie -brnę w temacie dalej- jeśli nie ma wicka -to kto ma być ten pierwszy?
dyrlo17-06-2007 20:01:53   [#08]
Łojejku, ale Ci się porobiło, jakiś nieprzewidujący jesteś ... nie pomyślałeś wcześniej?
AnJa17-06-2007 20:02:28   [#09]
może być zdaje się inna osoba wyznaczona przez dyra - ale po co kombinować?

komisja będzie niepełna
ewa17-06-2007 20:02:34   [#10]

hmm

to pasztet

ewa17-06-2007 20:04:53   [#11]

e nie Anja, jako przew. to z tego co pamiętam  dyrek lub wicek, a jak go nie ma to osoba upoważniona, a tu dyrek jest więc zostaje chyba tylko niepełna komisja

no ale jak powołać 2x dyrka wpisać?

AnJa17-06-2007 20:05:14   [#12]
wyznaczona- jako przewodniczący oczywiście

a nie możesz tego opiekuna stażu zmienić?
dyrlo17-06-2007 20:05:17   [#13]

To kogo będzie brakować, dyrektora czy opiekuna stażu?

Chyba lepiej niech opiekun stazu zrezygnuje z udziału w komisji, przecież dał dyrektorowi propozycję oceny dorobku za okres stażu ...hihihi

JarTul17-06-2007 20:06:12   [#14]

A dlaczego nie zgodnie ze stanem faktycznym?

Zgodnie ze stanem faktycznym:
1. dyrektor
2. przewodniczący zespołu
3. opiekun stażu dyrektor
4. przedstawiciel ZZ (jeżeli nauczyciel o niego wystąpił)
AnJa17-06-2007 20:09:27   [#15]
nie jestem pewien- coś mi się tam kojarzy, że kiedyś było dyro lub wicek

a po zmianie został tylko dyro - co nawet część ko interpretowała jako zakaz uczestniczenia w tym wicków

potem się okazało, że dyro może delegować - więc chyba dowolnego nauczyciela może?

jeśli zostawiłbym dyra jako opiekuna- wpisałbym chyba 2 razy, a potem gdzieś w uwagach do protokołu zaznaczył, że to ta sama osoba, więc głosuje raz tylko
ewa17-06-2007 20:10:22   [#16]

no tak

tyle, że dziwne to jakoś tak, ale skoro taki stan faktyczny, to powołać  ;-)

teka5717-06-2007 20:11:38   [#17]
 w takim razie -JarTul- idziemy za tropem--= dyrektor ma 20 pkt do przyznania skoro jest dyrektorem i opiekunem stażu?
ewa17-06-2007 20:13:10   [#18]

hmm

tu to już bym sie raczej Anjowej wersji głosowania trzymała zdecydowanie

JarTul17-06-2007 20:15:08   [#19]
Raczej zgodzę się z tym co pisał AnJa - "w uwagach do protokołu zaznaczył, że to ta sama osoba, więc głosuje raz tylko".
A oprócz tego konsultacja z wizytatorem nie zaszkodzi. Może sie też wypowiedzieć radca prawny OP. Ale staraj się mieć odpowiedź KO i OP na piśmie.
ewa17-06-2007 20:15:44   [#20]

no bo w sumie. to można się było jeszcze tym przewodniczącym zespołu przedmiotowego zrobić i byłoby 30 pkt (1 w 3 osobach)

;-)

teka5717-06-2007 20:16:31   [#21]

taki pasztet to nasze prawo,które mówi ,że dyrektor może byc opiekunem stażu,ale co dalej..... chłopie martw się sam....

Jeżeli dyrektor i opiekun to 2 w jednym ,to dalej- drugi nauczyciel,a ZZ nie muszą być i wówczas kaomisja staje sie dwuosobowa-i CO?

beera17-06-2007 20:17:08   [#22]

bierzesz jeszcze jednego nauczyciela

i już

JarTul17-06-2007 20:18:09   [#23]

Ale... :-) ewo

Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków (§ 13 ust. 1 rozporządzenia).
Mógłby być problem.... :-)
AnJa17-06-2007 20:20:18   [#24]
jeśli zz nie muszą być (znaczy nauczyciel nie wnosił, lub nie zgłosiły przedstawiciela) to nie liczy się ich przy ustalaniu qworum
ewa17-06-2007 20:20:29   [#25]
problem jak widać już jest ;-)
JarTul17-06-2007 20:20:48   [#26]

Na poważnie...

W tej sytuacji komisja powinna być w pełnym składzie.
1. dyrektor
2. przewodniczący zespołu
3. opiekun stażu dyrektor
4. przedstawiciel ZZ (jeżeli nauczyciel o niego wystąpił)
1 i 3 nie ma problemu. A 2 i 4 (jeżeli ma być) trzeba stanąć na głowie, aby byli.
dyrlo17-06-2007 20:21:39   [#27]
Też tak sobie poyślałam, żeby namówic nauczyciela o zz
ewa17-06-2007 20:21:54   [#28]

na poważnie to tylko

ano :-)
JarTul17-06-2007 20:22:18   [#29]
Na szczęście 2/3 z 3 to 2.
teka5717-06-2007 20:22:40   [#30]

to przemawia,ale ...jaką funkcję mu przydzielam- przewodniczącego -skoro ja jestem opiekunem stażu?Wydawało? mi się,że dyrektor z racji stanowiska jest przewodniczącym.

ewa17-06-2007 20:24:24   [#31]
będziesz przewodniczącym, a opiekuna do głosowania nie licz, zz jest członkiem komisji
JarTul17-06-2007 20:32:36   [#32]
Zgadzam się z #31.
teka5717-06-2007 22:54:02   [#33]
ale musicie przyznać,że to ...chore. Swoja drogą czy KO- wizytator  i OP powienni wiedzieć o moim-takowym- składzie komisji?
JarTul17-06-2007 23:00:29   [#34]
Można się nad tym zastanowić. Ale gdyby ktoś chciał podważać prawidłowość postępowania, to dobrze by było miec takiie "papierki" z OP i KO.
teka5717-06-2007 23:10:55   [#35]
nawet nie wiem o co pytać/zgoda na taki skład , nie-bo na co? Prawo samo podyktowało takie dziwadło.Czy ma to być tylko informacja o stanie faktycznym-składzie komisji .Zastanowaim się czy KO iOP mogą mi taki sklad zakwestionować.
edukacja0117-06-2007 23:37:33   [#36]

Art. 9g. 1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1)  dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;

  2)  przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;

  3)  opiekun stażu.

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

 

i MEN:

 

2)  Czy w skład komisji egzaminacyjnej można powołać wicedyrektora szkoły? Czy wicedyrektor szkoły może wziąć udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej w zastępstwie dyrektora?

Konsekwentnie do regulacji zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w myśl których dyrektor szkoły reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest przełożonym służbowym nauczycieli, w przepisach art. 9g ustawy ustanowiono obowiązek powołania dyrektora szkoły w skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa – Karta Nauczyciela nie wyłącza stosowania przepisów ustawy o systemie oświaty. Zgodnie zaś z przepisem art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w przypadkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

»   W świetle powyższego nie podlega dyskusji możliwość powołania w skład komisji egzaminacyjnej wicedyrektora, jeżeli np. dyrektor szkoły przebywa na urlopie, zwolnieniu lekarskim itp.

»   Nie ulega także wątpliwości, że dyrektor szkoły może upoważnić swojego wicedyrektora do reprezentowania go w komisji egzaminacyjnej, jeśli sam nie może wziąć udziału w jej pracach.

teka5718-06-2007 00:48:24   [#37]
ale ja nie mam wicka! a w komisji mogę wziąć udział,ale również jako opiekun stażu-i co?...gdzie mam bc i jako kto  lub kto ma być za mnie?
fredi18-06-2007 06:56:00   [#38]
taki sam problem powstaje , jeżelib opiekunem stazu jest
przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), (a może to byc dowolny zespół czy odpowiedni)
Bas18-06-2007 08:05:35   [#39]
Ja mam taką sytuację, że opiekun jest przewodniczącym zespołu. Powołałam dyplonmowanego z tej specjalności i po bólu.
JarTul18-06-2007 18:25:18   [#40]

bas

A na jakiej podstawie? Takie działanie może być podstawą do unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego.
wisiak18-06-2007 20:57:20   [#41]

to wszystko mogłoby być śmieszne

gdyby nie było prawdziwe. Ja musiałam zostać opiekunem stażu, bo : 3 osoby studiujące nie chciały, dwie robiące staż a 4 na zgodach kuratoryjnych. Nie mam wicka, mogę w skład powołać jedną mianowaną i co dalej????Ja - dyrektor przewodniczącą, ja - opiekun stażu??? Jeszcze mogę być zz:((( Kogo powołać.

Skoro już jestem przy awansach: co robi dyrektor w przypadku na mianowanego??Mogę szukać i za chwilę sie dowiem ale idę na skróty z Wami??

zgredek18-06-2007 21:37:01   [#42]
co robi dyrektor? wchodzi w skład komisji - a robi to co mu przewodniczący każe;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]