Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czas pracy
strony: [ 1 ]
Jóźwiczek21-05-2007 13:08:51   [#01]
Czy ktoś może powiedzieć mi jakie są godziny pracy dyrektora - od której do której. I błagam nie piszcie mi , że cały dzień.
Grazzza21-05-2007 13:10:33   [#02]
W rozliczeniu tygodniowym wpisuję 40 godz, tak jak pracownicy samorządowi, a ile pracuję? na okrągło!!
beera21-05-2007 13:14:13   [#03]

co to jest "rozliczenie tygodniowe"?- karty ewidencji?

Jóźwiczek- nie więcej niż 4o godzin- tak wynika z przepisów

Jóźwiczek21-05-2007 13:15:57   [#04]
Czy mogę rozpoczynać pracę o 7 jeżeli lekcje rozpoczynają się o 8. Wem,że i tak co trzeba załatwić to trzeba.
Grazzza21-05-2007 13:16:58   [#05]
Oczywiście  Asiu tygodniowe rozliczenie to karta ewidencji czasu pracy-pozdrowionka
dota c21-05-2007 13:18:44   [#06]

Pamiętaj przy tym, że każde pięć minut, które poświęcisz myśleniu o szkole i zdazy się to np przy wieczornym myciu zębów - to też Twoja praca!!!

Co innego godziny, w których jesteś dostępna w szkole. Te możesz ustalić (być może w poozumieniu z kimś - np OP)

dota c21-05-2007 13:19:35   [#07]

A być może ustalasz je sama? Nie wiem

Jóźwiczek21-05-2007 13:22:36   [#08]
Może ktoś wie czy trzeba ustalać godziny "bycia" w szkole i z kim.
Grazzza21-05-2007 13:24:20   [#09]

Myślisz o kimś konkretnym? Ty i pan konserwator?:)

dota c21-05-2007 13:26:28   [#10]
Ja nie ustalam z nikim, ale sekretarka zawsze wie, kiedy i gdzie będę (oczywiście pomijam szczegóły intymne) i czy można mi przeszkadzać...
Jóźwiczek21-05-2007 13:32:50   [#11]
Dzięki za pomoc!
Donda21-05-2007 13:34:57   [#12]
 Ja podobnie jak dota c. Dyrektor ma nienormowany czas pracy, ale nie przekraczający 40 godzin.
DYREK21-05-2007 18:06:43   [#13]

Karta nauczyciela

Minimum:

Nauczyciel 18 godzin : 5 = 3,6 godziny dziennie.

Dyrektor 18 godzin (np. 3 dydaktyczne, 15 administracyjne) :5 = 3,6 godziny dziennie

Maksimum dla nauczyciela i dyrektora : nie więcej niż 40 godzin tygodniowo.

DYREK21-05-2007 18:09:04   [#14]

Zdaniem KN

Czas pracy dyrektora ( nauczyciela ) jest czasem zadaniowym. W zadaniowym czasie pracy pracownik ma wpływ na rozkład swojego czasu pracy - pracownik sam organizuje sobie pracę i czas przeznaczony na jej wykonanie. Oznacza to, że niekiedy pracuje dłużej, innym razem skraca swój okres pracy. Istotne jest to, aby zlecone mu zadanie lub zadania zostały wykonane. KN określa wymiar czasu pracy: pensum rozliczane wpisami w dzienniku + pozostałe czynności, razem nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Czyli tygodniowy czas pracy dyrektora szkoły (nauczyciela) powinien być nie mniejszy niż realizowane pensum, a nie większy niż 40 godzin tygodniowo.

Zdaniem OP 

Dyrektor jest  kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej , a w przypadku kadry kierowniczej ścisłe wyliczenie zadań jest po prostu niemożliwe. Wyrażenie zgody przez gminę na formułę zadaniową pracownika na stanowiska kierowniczym, de facto powodowałoby ten skutek, że taka osoba przestaje pełnić funkcję kierowniczą, gdyż nie ma możliwości skutecznego wyegzekwowania ciążących na niej  zadań. Odpowiedzialność  można ponosić zasadniczo wówczas, gdy jest się w pracy. Czyli czas pracy 40 godzin tygodniowo z podpisywaniem listy obecności, rozliczaniem czasu pracy itd.

DYREK21-05-2007 18:10:16   [#15]

pojęcie "nienormowanego czasu pracy "

Przepisy prawa pracy nie przewidują ani nie mogą przewidywać „nienormowanego czasu pracy” rozumianego dosłownie, czyli jako czasu pracy bez jakichkolwiek norm. Istotą regulacji czasu pracy jest bowiem ustanowienie norm ograniczających pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy i przez to zapewnienie mu realizacji  prawa do wypoczynku.Dosłowne rozumienie pojęcia „nienormowany czas pracy” sugeruje jakoby czas pracy określonej kategorii pracowników nie podlegał żadnej regulacji, co nie odpowiada obowiązującemu prawu. Używane w praktyce gospodarczej, jak i w niektórych opracowaniach pojęcie „nienormowany czas pracy” nie jest na ogół rozumiane jako czas pracy bez jakiejkolwiek normy, bez jakichkolwiek ograniczeń, ale czas pracy charakteryzujący się pewną swobodą wykonawców co do kształtowania rozkładu czas pracy czy modyfikacjami podstawowej normy czasu pracy (tj. z możliwymi odchyleniami, których się nie rozlicza, zwłaszcza ze względu na dodatkowe wynagrodzenie).

DYREK21-05-2007 18:12:11   [#16]
http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=14683&fs=0&st=0

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]