Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zbiór arkuszy ocen
strony: [ 1 ]
Andrzej Piotr13-04-2007 08:47:09   [#01]
Czy należy prowadzić tzw. "zbiorówki arkuszy ocen" - czyli zestawienie arkuszy ocen w danej klasie....z listą imienną uczniów..???
beera13-04-2007 08:51:07   [#02]

nie ma takiego wymogu prawnego

Kasiaba13-04-2007 10:33:55   [#03]
Ale ułatwia później, po latach, poszukiwania
beera13-04-2007 10:38:12   [#04]

tych zestwień- nawet jesli jakaś szkoła ma je wprowadzone, nie dołącza się do księgi uczniów ( jest napisane w rozporządzeniu z czego się składa ta ksiąga)

i - już nie ułatwia- ułatwiało, gdy księgi uczniów były budowane klasami teraz są budowane rocznikami

Jersz13-04-2007 11:00:43   [#05]

Zgadza się. Jeśli zszyjesz arkusze z taką listą, możesz otrzmyć zalecenia od wizytatora i bedzie prucie ....

Pamietaj, że częścią akuszy są protokoły egzaminów kwalifikacyjnych oraz poprawkowych ze wszytskimi swoimi załącznikami (zobacz w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania itd.)

Konto zapomniane10-06-2007 11:53:45   [#06]

zbiór arkuszy ocen

rozporządzenie o prowadzeniu dokumentacji w szkole reguluje bardzo dokładnie jak należy prowadzic "zbiorówki arkuszy ocen".
beera10-06-2007 21:30:19   [#07]

hm...

a spróbujesz znaleźć tę dokładną regulację w rozporządzeniu i nam ja tu podać?

( w aktualnie obowiązujacym rozporządzeniu- rzecz jasna)

Konto zapomniane10-06-2007 22:06:15   [#08]

Ratunku- konkurs!

Zapewne już macie dosyć takowych próśb, ale po wielkich namowach "zaproszono mnie" do kandydowania na stanowisko dyrektora.

Konkurs był ogłaszany dwukrotnie i nic. Nie ma chętnych. Zgodziłam się, ale nie za bardzo wiem jak pisać koncepcję skoro nie znam tej szkoły.

Błagam pomóżcie i prześlijcie mi przykładowe koncepcje, bo mam bardzo mało czasu na stworzenie swojej.

Małgoś10-06-2007 22:17:46   [#09]

Trzeba prowadzić - mnie podczas kontroli zwanej diagnozą sprawdzano "księgi arkuszy ocen"

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

(Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)

 

§ 13. 1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.

2. W szkole dla dzieci i młodzieży księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:
"Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w .... roku".

3. W szkole dla dorosłych księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:
"Księga arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym .... ".

4. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:

1) w szkole dla dzieci i młodzieży:
"Księga zawiera:
1) .................... arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę,
   (podać liczbę)
2) .................... arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.",
    (podać liczbę)
2) w szkole dla dorosłych:
"Księga zawiera:
1) .................... arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli szkołę,
    (podać liczbę)
2) .................... arkuszy ocen słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.".
    (podać liczbę)
Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.

Małgoś10-06-2007 22:28:18   [#10]
mam nadzieję, ze to jest najbardziej aktualna wersja - korzystam z serwisu prawnego Vulcana  - z pełną wiarą w systematyczną i niezwłoczną aktualizację przepisów ;-)
beera10-06-2007 22:33:46   [#11]

aktualne

i wlasnie z niego NIE WYNIKA koniecznośc posiadania  zbiorówek arkuszy ocen w rozumieniu z poprzedniego rozporządzenia

Małgoś10-06-2007 22:37:54   [#12]

Asiu, no to co oznaczją słowa: Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen????

Jak przepisy głoszą, że "szkoła zakłada" to może czy musi?

beera10-06-2007 22:40:15   [#13]

ale nie jest pytanie o "księgi"

lecz o "zbiorówki arkuszy ocen" - to obowiązywało kiedyś (taka zbiorówka- kartka A-4 do kazdej klasy- gdy się oprawiało arkusze klasami, a nie rocznikami)

:))

Małgoś10-06-2007 22:42:24   [#14]

:-))))))

ja już nawet zapomniałam o tych druczkach

myślam o zbiorówce w znaczeniu zbiór

beera10-06-2007 22:44:20   [#15]
no, tak uznałam wlasnie:))))
zico24-10-2008 09:27:10   [#16]
1. Dla któreg rocznika (chodzi mi o rok urodzenia) należy założyc pierwszą księgę arkuszy ocen?
ankate24-10-2008 11:30:48   [#17]

 Właśnie układam i arkusze i takie mam wątpliwości:

1. Uczeń dołączył do szkoły w klasie IV, czy napierw kładę arkusz z poprzedniej szkoły, a potem założony w mojej , czy odwrotnie. Pierwsza powinna być chyba strona tytułowa z mojej szkoły ???

2.Czy świadectwo, na podstawie którego przyjęłam go do szkoły,  dołączam do księgi ocen, czy oddaję uczniowi,

3.czy można przed oprawą usunąć część arkusza niezapisaną czy całość arkusza (w przypadku uczniów przyjętych z innych szkół arkusz mojej jest nie wypełniony w całości?

4.Czy numerujecie strony?

 

#16 Ja zakładam jak dany rocznik opuszcza szkołę i mam rocznikami. (Oczywiście, gdy nie ma z tego rocznika uczniów w klasach młodszych (repetentów), jak są to trzeba poczekać i dodać ich arkusze.

rzewa24-10-2008 19:06:38   [#18]
1. pierwszy jest twój arkusz, a potem odpis z innej szkoły (tam też taka kolejność - jeśli jest ich kilka - najpierw ten z tej szkoły, która przysłała arkusz, a potem ew odpisy odpisów

2. świadectwo należy zwrócić absolwentowi lub uczniowi, który opuścił szkołę

3. nie można usunąć - należy oprawić wszystko - arkusz ocen musi mieć wszystkie strony, bo taki wzór arkusza określa rozporządzenie

4. ja numeruję, chociaż nigdzie nie jest napisane, że to robić trzeba


a co do oprawy to trzeba właściwie poczekać, aż dany rocznik skończy 18 lat - nawet jak nie ma nikogo z tego rocznika w niższych klasach, to zawsze może się jeszcze taki ktoś pojawić - nie pojawi się jeśli dany rocznik skończy lat 18 :-)), a szkoła jest dla młodzieży
post został zmieniony: 24-10-2008 19:07:40
Mawe24-10-2008 22:35:33   [#19]
Czy zbiór arkuszy ocen można zbindować?
MorskaKrystyna24-10-2008 23:18:15   [#20]
a czy można nie oprawiać, nie zszywać , nie bindować tylko wsadzić do segregatora?
zgredek24-10-2008 23:24:11   [#21]

no - jeśli przez pojęcie: "księga" uważasz to co uważasz;-)

szukamy definicji księgi?

;-)

MorskaKrystyna24-10-2008 23:37:40   [#22]
księga to duża książka i do tego dość ważna ;-)
zgredek24-10-2008 23:38:23   [#23]

czyli musi mieć grzbiet

;-)

MorskaKrystyna24-10-2008 23:39:35   [#24]
a praksięgi miały grzbiety?
zgredek24-10-2008 23:40:59   [#25]

:-)

to moze okładkę?

zgredek24-10-2008 23:42:54   [#26]

zobacz:

Księga wieczysta to specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości. Informacje zawarte w księdze wieczystej dotyczą również lokalizacji nieruchomości, właścicieli i wpisanych hipotek.

a rejestr to chyba w segregatorze może być

;-)

MorskaKrystyna24-10-2008 23:43:22   [#27]
;-)))
coś mi się kojarzy, że miały deski stąd powiedzenie przeczytać coś od deski do deski.
I w takim historycznym ujęciu segregator bardziej przypomina księgę
zgredek24-10-2008 23:44:19   [#28]
w google wpisałam - na samym początku tylko wieczyste mi wyskoczyły - o księgach arkuszy ocen ani widu:-(
zgredek24-10-2008 23:46:23   [#29]
segregator to ma jeszcze tę inną zaletę, że można coś dołozyć - na przykład tych pełnoletnich co to rzewa pisała, ze już nie przychodzą, a u nas na przykład przychodzą;-)
MorskaKrystyna24-10-2008 23:52:15   [#30]
bo właściwie to powinno się zastanowić jaki jest cel zakładania księgi arkuszy.

Ale kto to wie?
nina25-10-2008 17:36:53   [#31]
Pytania dotyczące oprawy w księgi.

1. Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.

AD. 1. pieczęcią szkoły (okrągła) ?????


Mam pytanie 2. -do forumowiczów szkół ponadgimnazjalnych, w których są klasy wielozawodowe w zawodówkach.
Czy zaświadczenie z kursu zawodowego też jest załącznikiem do arkusza i oprawiacie je w księgi arkuszy ocen.
Ad. 2 W/g mnie jest .
Ale nigdzie w przepisach nie ma o tym mowy????
Jersz25-10-2008 21:08:25   [#32]

ad 1 Tak, pieczęcią - okrągłą, dużą

Zaświadczenie z kursu ma takią samą wartość jak dziennik lekcyjny.

Przepisy okreslają co jest załącznikiem do arkuszy. zaświadczenia nie są wymieniane , a więc ich nie załączamy.

Marla04-11-2008 20:11:32   [#33]

czy na końcu księgi arkuszy ocen danego rocznia podaję liczbę wszystkich arkuszy czyli jesli jeden z uczniów ma np. 3 założone arkusze to mimo iż uczniów jest 90 to piszemy że księga zawiera 93 arkusze ocen ?

 z góry dziękuję za odpowiedź

MorskaKrystyna04-11-2008 22:26:14   [#34]
Jak to ma 3 założone arkusze? Jeden musi być, a jeżeli z innych szkół to są to odpisy i te są dołączane ale nie są liczone jako odrębne.
Marla05-11-2008 20:12:24   [#35]

uczeń poszedł do innej szkoły, po roku wrócił do nas z powrotem więc ma więcej arkusz niż jeden bo przecież zakladamy mu nowy po powrocie

więc jeszcze raz powtarzam pytanie i prosze jeszcze raz o odpowiedź w tym kontekscie

pozdrawiam

rzewa05-11-2008 23:15:27   [#36]
liczysz odrębnie - tak jakby to było 2 różnych uczniów :-)

1 arkusz ten pierwszy, a potem 2 arkusz (ten nowy) wraz z odpisami (tym z tamtej szkoły i własnym) - na ilość to będą 2 arkusze (choć drugi będzie "potrójny")

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]