Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nowelizacja Statutu
strony: [ 1 ][ 2 ]
elah22-10-2008 07:29:08   [#51]
Tak, w statucie. Ale już nie WSO tylko Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego :-)
Nie mamy rozdziałów, tylko paragrafy -> ustępy -. punkty -> literki...
malgala20-11-2009 23:00:08   [#52]

Wprowadziliśmy ostatnio sporo zmian w statucie. Jest uchwała RP. Jednocześnie RP zobowiązała dyrektora do opracowania tekstu jednolitego. I co dalej?

Czy tekst jednolity też uchwałą przyjąć? Jeśli tak, to czy może być z tą samą datą co wprowadzone zmiany?

W dotychczasowym jest zapis, że wchodzi on w życie z dniem uchwalenia i traci moc wcześniejszy (wtedy była uchwała o zmianie statutu).

Teraz są tylko zmiany i ma być tekst jednolity po zmianach. Czy w takim razie też powinien być zapis, że traci moc ten dotychczas aktualny, a poprawiony obowiązuje od dnia zatwierdzenia zmian?

Już się trochę w tym wszystkim pogubiłam. Pomóżcie proszę.

Leszek21-11-2009 12:33:51   [#53]

Jeżeli już się decydujemy na tekst jednolity to nie jest on nowym statutem (żadna nowa jakość), lecz dotychczasowym z wpisanymi zmianami

- jak tekst jednolity ustawy.

zatem zobowiązany dyrektor wykonuje tekst jednolity i upublicznia.

RP upoważniła go do tego, żadnej uchwały więcej. Co do wejścia w życie obowiązują dotychczasowe zapisy z dodaniem dat zmian (cechy identyfikacyjne - ustawa ma wpisane nry Dz. U.)

pozdrawiam

malgala21-11-2009 12:56:21   [#54]
dziękuję
elnik21-11-2009 13:12:00   [#55]

W związku z przyjęciem funkcji dyrektora w nowej szkole postanowiłam wprowadzić nowy statut( w starym statucie nie wszystkie zapisy mi odpowiadają , statut ma dużo załączników, wiele zapisów jest nieaktualnych)

Prośba do Leszka. Czy uchwała, a zwłaszcza podstawa prawna uchwały jest dobra( w szkole nie ma Rady Szkoły)

UCHWAŁA NR………………………

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w ................

z dnia…………………

Na podstawie art..50, ust.2 pkt 1, w związku z art. 52, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

§1

Rada pedagogiczna uchwala nowelizację statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§2

Traci moc dotychczasowy statut Szkoły Podstawowej w .............................

§3

Uchwałę przekazuje się do wiadomości Gminie .........................

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Leszek21-11-2009 17:05:48   [#56]

§ 1 ... uchwala statut, który .... (nie nowelizację - to jest nowy statut)

§ 3 nie jest konieczny w tym brzmieniu

dopisz kto ma wykonać uchwałę - dyrektor

reszta wg mnie ok.

pozdrawiam

elnik21-11-2009 20:39:35   [#57]
Naniosłam poprawki i bardzo dziękuję - pozdrawiam
agwa22-11-2009 12:57:33   [#58]

chcę podzielić paragraf na np. par 15.1, 15.2 itd. aby nie wprowadzać wielu zmian związanych z przesunięciem dotychczasowych paragrafów. Czy dobrze to technicznie robię 15.1, czy powinno być może par.15a, 15.b itd

pozdrawiam

krystyna22-11-2009 14:11:22   [#59]

  • dodając paragraf, między paragrafy, do dodanego paragrafu, zachowując numer poprzedzający, dodaje się literę (np. § 7a, § 7b); analogicznie dla ustępów i punktów;
  • dodanym paragrafom po ostatnim z dotychczasowych nadaje się kolejny numer;
Nowelizacja statutu nie może naruszać konstrukcji statutu, w tym zwłaszcza wprowadzać zmiany dotychczasowej numeracji i kolejności paragrafów.

agwa22-11-2009 14:41:40   [#60]
dziękuję bardzo
Elaa14-01-2010 11:27:33   [#61]

Czyli, aby wyprostować zagmatwaną numerację od wielu lat nowelizowanego statutu pozostaje tylko uchwalić nowy?

Nie mozna dokonać takich zmian i wpisać do uchwały:

Zmiana numeracji - §4 na §2 ?

AnJa14-01-2010 11:35:52   [#62]

można- ale nie łatwiej fizycznie na tekście pozmieniać  te paragrafy i uznac, ze oto powstał nowy statut?

przecież wprowadzanie nowelizacji czy niwego statutu to ta sama procedura

Leszek14-01-2010 11:58:51   [#63]

na pewno nowy statut jest czytelniejszy niż stary statut z wieloma nowelizacjami (a już uciekać należy przed takimi drobiazgami - nowelizacją numerów paragrafów - maleństwo a strasznie gmatwa życie)

pozdrawiam

Elaa14-01-2010 12:23:35   [#64]
No i tak zrobię, dziękuję. Bo do tej pory jakoś zawsze miałam wątpliwości czy możemy uchwalić nowy i tylko ciągle nowelizowaliśmy.
Dan6721-01-2010 16:22:34   [#65]

Witam i pozdrawiam w nowym roku!

Mam przesłać do OP statut w formie ujednoliconego tekstu.

We wrześniu RP przyjęła nowy statut. Mam jednak wątpliwości co do zapisów końcowych. Mam tak:

1. organem kompetentnym do uchwalania zmianw statucie jest RP

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały

3. za jednolity tekst statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest dyrektor, który go podpisuje jako przew. RP

4. znowelizowany statut jest przekazywany organowi prowadzącemu i organowi nadzoru.

i jeszcze zapis:

przyjęcie statutu nastąpił uchwałą RP w dniu ....

Tekst statutu wchodzi w życie z dniem ......, jako tekst jednolity.

Może mi ktoś doradzić co powinnam zmienić lub wyrzucić? Proszę!!!AnJa21-01-2010 16:29:48   [#66]

1.zgrzyta mi to strasznie językowo

2. nie każda nowelizacja skutkuje tekstem jednolitym- jeśli skutkuje powinno byc to w ucwale kazdorazowo - może byc sporządzenie wersji ujednoliconej (czyli z wprowadzonymi zmianami- ale ona nie jest aktem prawnym, a jedynie wersją łatwą w "obsłudze"

3.nie zapisuje sie w statucie rzeczy niezależnych od Cię- tu przekazywania do KO i OP- jesli one chcą- masz im przekazać- u nas nie chcą wcale np. więc ja w statucie nie mogę ich zobowiązać, by brali ode mnie


Dan6721-01-2010 16:44:01   [#67]
Dziękuję!
JarTul21-01-2010 17:04:58   [#68]
Tak wprost, to RP nie jest organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest RP.
JarTul21-01-2010 17:16:20   [#69]
1. organem kompetentnym do uchwalania zmianw statucie jest RP

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały

3. za jednolity tekst statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest dyrektor, który go podpisuje jako przew. RP

4. znowelizowany statut jest przekazywany organowi prowadzącemu i organowi nadzoru.

raczej coś w tym stylu:

  1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu lub jego zmian oraz w związku art. 52 ust. 2 i art. 50 ust. 2 pkt 1 uchwala te zmiany lub nowy Statut.
  2. W przypadku uchwalenia zmian w Statucie Dyrektor jest zobowiązany ogłosić jednolity tekst Statutu w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się uchwały, którą wprowadzono do Statutu zmiany.
  3. Dyrektor jest zobowiązany przekazać niezwłocznie jednolity tekst Statutu organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego.


Dan6721-01-2010 18:58:23   [#70]
To nie wiem już czy dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu czy jednolity tekst. jak to powinno być zapisane prawidłowo w statucie? Pomóżcie !
JarTul21-01-2010 19:23:57   [#71]
Tekst jednolity [tam też: tekst ujednolicony]
JarTul21-01-2010 19:26:20   [#72]

Moim zdaniem należy sie tutaj posłużyć pojęciem tekst jednolity.

Teksty ujednolicone tworzy nieoceniony Leszek.

Marek Pleśniar21-01-2010 19:56:44   [#73]
ale Leszka do statutu nie wpisujcie
Leszek22-01-2010 08:47:44   [#74]

:-))))

pozdrawiam

Marek Pleśniar22-01-2010 09:32:42   [#75]
bo nie damy i tak
Bas10-02-2010 14:14:15   [#76]

A czy moglibyście (chociaż nie którzy na feriach!) uzupełnić tę niepełną listę koniecznych zmian w statucie w związku z ostatnimi zmianami prawa?

- wnioski n-li o dopuszczenie programów

- programy ochrony przed niepożądanymi treściami (w pracowniach komp.)

- zmiana nazewnictwa: WSO na (zapomniałam jakoś na Z...)

- czy mozliwość działania organizacji typu harcerstwo, Caritas - też?

Co dalej, bo oszaleję.

JarTul10-02-2010 16:05:36   [#77]

Żadne z powyższych nie powoduje konieczności nowelizacji statutu... ale jak ktoś chce, to zawsze można.

Czasami "inspirująco" w tym zakresie - tzn. "wzbudzania potrzeby" :-) nowelizacji statutu - działają niektórzy wizytatorzy lub przedstawiciele OP. 


post został zmieniony: 10-02-2010 16:06:40
Bas11-02-2010 09:00:36   [#78]
To ja się chyba oprę tej inspiracji. Mam dużo poważniejszych rzeczy do zrobienia, choćby strącanie sopli:-) Dzięki za radę.
link12307-03-2010 15:15:26   [#79]

nowelizacja WSO - to ma być uchwała Rady Pedagogicznej o nowelizacji, 

czy nowelizacja Statutu...?

JarTul07-03-2010 18:28:55   [#80]
Jeżeli WSO (czy jak tam kto jeszcze to to zwał) jest częścią statutu (a tak powinno być), to nowelizacja statutu - czyli uchwała o wprowadzeniu zmian w statucie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]