Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czy dopuścić do pracy?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
wiesia03-03-2007 00:09:23   [#01]

pracownica skierowana na badania profilaktyczne kontrolne (wożna w przedszkolu) dostarczyła zaświadczenie lekarskie, które wygląda tak

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego i  oceny narażeń występujących na stanowisku pracy,  stosownie do przepisów art. 43 pkt2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu pracy orzeka się, że:

1)       wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do wykonywania pracy  na

        w/w stanowisku , Może wykonywać lekką pracę .

                                                                      Data następnego

                                                                      badania okresowego.....03.2008........................

 


 

2)       wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania pracy na ww. stanowisku*,

 

3)       wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania

         dotychczasowej pracy* z dniem........................................................

 

........................., dnia .................................. r.

                                                                                ..........................................................

(podpis i pieczęć lekarza przeprowadzającego

badanie profilaktyczne)               

*Niepotrzebne skreślić

 

Lekarz jak widać dopisał tekst przy pkt. 1), nic nie skreslił.

Gaba03-03-2007 02:26:48   [#02]

tzn. co to jest lekka praca, bo praca przy dzieciach nie jest pracą lekką.

Ponownie napisz do lekarza, by wykazał, których czynnosci nie może wykonywać - okreśc dokładnie stanmowisko, wpisując typ prac, ktore musi robić, nawet w czasie urlopu. Jeżeli ci wyłaczy choć jedną czynność, np. pomoc przy myciu okien - to masz podstawę do zwolnienia osoby.

To jest jakiś unik - dośc częsty.

 

Ma napisac konkrotnie, jakich czynności nie może pracownik wykonywać.

wiesia03-03-2007 11:05:50   [#03]

ale dopóki sie lekarz nie wypowie chyba nie powinnam dopuścic do pracy?

Gaba03-03-2007 11:30:03   [#04]
nie dopuść, a skieruj ponownie na badania, określając wszystkie czynności woźnej, bo się dowiesz, ze kobieta np. nie może się schylać przy zawiązaniu bucika dziecku, albo na nocnik nie może wysadzić, albo...
wiesia03-03-2007 12:45:08   [#05]
czyli ponowne skierowanie i dodakowe pismo dla lekarza
Gaba03-03-2007 13:08:24   [#06]
na skierowaniu się opisuje stanowisko czyli je charakteryzuje.
jolko03-03-2007 13:29:19   [#07]

Mam pytanie!!

Moj rzemieślnik po polroczym  L-4 przyniósł decyzję ,ze nie jest zdolny do pracy i kończy swoje zwolnienie.

Co lepsze: zwolnienie  za porozumieniem stron czy może wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym?..

Jako nowy dyr nie jestem jeszcz e za dobrA W  te klocki:(

Gaba03-03-2007 13:30:41   [#08]
a nichże idzie na rencinę... a więc jeszcze odprawa rentowa.
jolko03-03-2007 13:40:33   [#09]

TO EMERYT, był zatrudniony na czas nieokreślony...

A jak bedę zatrudniać kogoś nowego to jak najlepiej?( na 3 miesiące..pol roku?)

wiesia03-03-2007 13:52:48   [#10]

Daje pracownikom takie skierowania, nie wiem czy odpowiednie?

Skierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie

 

 

 

.....................................................                                              ....................................................

         /pieczęć nagłówkowa pracodawcy/                                                                                      /miejscowość i data/

 

.....................................................

                    /nr REGON – PKD/

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................

/nazwa zakładu służby zdrowia uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych/

 

.......................................................................................................................................................

/adres/

 

Kieruję p. ......................................................................................................................................

                                                                               /imię i nazwisko pracownika/

 

na profilaktyczne badanie ............................................................................................................

                                                                                       /rodzaj badania lekarskiego okresowe, kontrolne/

 

Pani/Pan ............................................................jest zatrudniona/ny od dnia ...............................

 

na stanowisku ...............................................................................................................................

/stanowisko, rodzaj pracy/

 

na stanowisku pracy występują:

  1. czynniki szkodliwe dla zdrowia:

Rodzaj czynnika szkodliwego dla zdrowia

Wyniki pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia

Data pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia

------------------------------------

 

 

 

 

 

 

2. Warunki uciążliwe:

Rodzaj uciążliwości

Dodatkowa charakterystyka

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Należność za przeprowadzone badania zostanie uregulowana ....................................................

                                                                                                                                              /sposób uregulowania należności/

w ciągu ............ dni od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w przepisie  § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. W sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych
w kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332) wystawienia rachunku.

 

 

 

.....................................................

                                                                                                                                /pieczęć pracodawcy
                                                                                                                                   lub osoby działającej w jego imieniu)

Gaba03-03-2007 14:59:15   [#11]

do wiesi = to jest okej...

do 09 - jak już uważacie. Nowa osoba może być zatrudniona na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące i wtedy daje się jej z reguły okolice  średnicy widełek... - obsrwujesz pracownika. Jeżeli daje czadu, to żegnasz. Omowa na okres próbny się rozwiązuje sama i nie ma obowiązku jej przedłużania. Nie wolno jednak stale zatrudniać na okres próbny.

Aneta Garncarz03-03-2007 18:32:27   [#12]

Mamy takie skierowanie, które jest bardzo dokładne, można pobrać ze strony:

http://www.zeoz.krakow.pl/bhp.html

Renatka03-03-2007 19:11:38   [#13]

Anetka

Bardzo fajna stronka dzięki
jolko03-03-2007 19:14:04   [#14]

Ta stronka to kopalnia dokumentów

Dzięki Aneto!
Gaba03-03-2007 19:22:10   [#15]

z tym skierowaniem to uwaga... jest mocno przesadzone, gdy nas babki z medycyny pracy zobaczyły, to opadły szczęki im.

 

Ps. kto siedział w Miętnem przy naszym stoliku... to własnie jest owo skierowanie z wibracjami miejscowymi... ;-)))

wladyslaw03-03-2007 19:26:35   [#16]

Prosze dopuscic do pracy i odwolac sie do lekarza wojewodzkiego medycyny pracy  , ale to napewno nic nie da , bedzie napisane ze zdolny  ............. to jest wozna

jezeli nie wykonuje swoich obowiazkow to zwolnic

Aneta Garncarz03-03-2007 19:27:02   [#17]

Szczęki to nam też opadły i opadaja dalej bo nie wszyscy jeszcze mieli okazję takie skierowanie dostać. Szkoda że nie ma ujednoliconego druku dla wszystkich.

Napisz Gaba czy je stosujecie, bo my dostaliśmy z takim właśnie poleceniem

Gaba03-03-2007 19:41:25   [#18]

my tez mamy polecenie, ale... się dziwowano, no bo jak obliczyć normę energetyczną dla nauczyciela. Kogoś popukało równo. Podobno medycyna pracy juz dzowniła do behapowca z ZEO (ale to wiem tylko od rejestratorki  z medycyny pracy) i pytali sie osochosi... - odpowiedź była jedna... przepisy unijne.

Jak jest nie wiem. Druk stosujemy, ale niewiele znaczymy na nim.

Marek Pleśniar03-03-2007 20:43:46   [#19]
będziecie dawać nauczycielom zupy regeneracyjne:-)
Aneta Garncarz03-03-2007 22:37:18   [#20]

gaba, nie wiem jak obliczyc tą normę, ale ponoć studenci się tego uczą na ergonomii:)

swoją drogą: czy czynniki uciążliwe to jest to samo co warunki uciążliwe?

Adaa03-03-2007 22:45:16   [#21]

odpowiedx znajdziesz pewnie w :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 73, poz. 645)

Majka03-03-2007 22:49:45   [#22]
W e-prawniku piszą tak:

Żaden przepis prawa pracy nie określa, co należy rozumieć przez warunki szczególnie uciążliwe. Co więcej, poszczególne akty wykonawcze do kodeksu pracy niejednoznacznie je traktują.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279) zawiera np. szczegółową specyfikację prac uznanych za wykonywane w takich warunkach.

Całkowicie inny wykaz prac szczególnie uciążliwych (fakt, że tylko dla kobiet) ustaliło rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września tegoż roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 114, poz. 545 z późn. zm.).
(...)
Adaa03-03-2007 22:52:46   [#23]
http://www.ciop.pl/4812.html
Majka03-03-2007 22:53:04   [#24]

ale to piekne połączenie :)))))

§ 1. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:

9)  prowadzenie zajęć w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" - z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym,
12) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych,
3)  prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej,
wiesia03-03-2007 23:02:06   [#25]
zastanawiam sie jeszcze nad jednym: skoro są jakies przeciwskazania zdrowotne to czy lekarz nie powinien wydać innego zaswiadczenia (załącznik nr 2 do rozporz.)
Aneta Garncarz03-03-2007 23:05:52   [#26]

rozumiem, że czynniki uciążliwe wymienione w przywoływanym przez Majkę rozporządzeniu i uwzględnione w skierowaniu na badania nie są tożsame z warunkami uciążliwymi o których w rozporządzeniu MENiS:)))

masło maślane

wiesia03-03-2007 23:14:06   [#27]
alez sie zagalopwałam piszac o tym innym zaświadczeniu (zał. nr 3) tj. o konieczności przeniesienia na inne stanowisko. to  wszystko dlatego, ze w poniedzialek pewnie druga z pracownic dostarczy takowe, uprzedzła mnie o tym
Aneta Garncarz03-03-2007 23:29:55   [#28]

wiesia

czyli trwa jakis proces destrukcyjny wśród Twoich pracowników?

wszyscy po kolei maja jakąś awarię?

wiesia04-03-2007 00:27:01   [#29]

niestety tak to wygląda

Gaba04-03-2007 07:26:12   [#30]

Jeżeli ci przyniesie zaświdczenie, iż ma pracowac na innym stanowisku, a masz takowe - to ją przenieś. Jeżeli takowego nie masz (o parametrach opisanych w zaświadczeniu), to ją zwalniasz z pracy z dniem pierwszym miesiąca. Nie przyniosłaby takowego zaświadczenia, gdyby nie wiedziała, ze nie ma wolnego stanowiska innego, na które poluje.

Oczywiście musi mieć uprawnienia i wykształcenie. itp.

- powodzenia.

Ps. Przecież może być naprawdę chora i chcieć miec trochę jakiegoś względnego spokoju.

 

PSS. Swego czasu przez nasze miasteczko przetoczyła się fala zwolnień sprzątaczek z mycia okien, dopiero gdy sie posypały etaty i głowy - panie zaprzestały tego procederu. Co szkoła - to zakaz pracy na wysokości.

wiesia04-03-2007 10:49:01   [#31]

nie watpię w choroby moich pracownic:

 pierwsza z nich usilnie mnie przkonuje (twierdzi, że lakarza również), że praca wożnej w przedszkolu to praca lekka ale juz ją dopusciłam raz do pracy z identycznym zaswiadczeniem i po 2 miesiacach wylądowała na kolejnym zwolnieniu i na krótko w szpitalu, drugi raz nie będę ryzykować:

druga zaś 1/2 praczka i 1/2 dozorca dzienny jest po operacji (usunieto nerkę) chce być wożną ale w zaswiadczeniu lekarz prowadzacy napisał, ze nie może podnosić ciężarów powyżej 10 kg oraz wykonywać prac na wolnym powietrzu a woźna np. w zakresie obowiazków pomoc nauczycielce w opiece nad dziećmi w czasie wycieczek, spacerów, zabaw na placu itp. Dodam jeszcze że to stanowisko praczki jest sztucznie utrzymywane - powinnam je zlikwidowac juz dawno, ale zamiast tego utworzyłam żeby miała prace (34 lata pracy)

Prawdą jest ze nie mam wolnych stanowisk one (przynajmniejpo jedna z nich) po prostu oczekują ode mnie cudu zanim odejde na emeryture (planuje w XII br. a kadencja dyrektora kończę 31.VIII. Najchetniej odeszłam bym od jutra.

wiesia04-03-2007 17:51:12   [#32]

Pokombinowałam i zrobiłam takie oto skierowanko. Co o tym sądzicie?

SKIEROWANIE PRACOWNIKA NA KONTROLNE BADANIA LEKARSKIE

 

.....................................................                                                            ....................................................

         /pieczęć nagłówkowa pracodawcy/                                                                                                       /miejscowość i data/

 

.....................................................

                    /nr REGON – PKD/

 

 

.....................................................................................................................................................................

/nazwa zakładu służby zdrowia uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych/

 

....................................................................................................................................................................

/adres/

Kieruję Panią ...................................................................................... na kontrolne badanie lekarskie po okresie niezdolności do pracy z powodu choroby trwającym od .............................. do ...........................

Pani .................................................................................................. jest zatrudniona w tut. zakładzie na stanowisku ..................................................................................................................................................

1. Na stanowisku pracy występują:

a)      czynniki szkodliwe dla zdrowia:

Rodzaj czynnika szkodliwego dla zdrowia

Wyniki pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia

Data pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

b)  warunki uciążliwe:

Rodzaj uciążliwości

Dodatkowa charakterystyka

Uwagi

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

 

2. Opis stanowiska pracy: ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

/opis technologii lub rodzaju produkcji, lokalizacja stanowiska pracy, elementy wyposażenia, 
podstawowe czynności i sposób oraz czas ich wykonywania/

Proszę o wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pracownika i ustalenie braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. 


 
Należność za przeprowadzone badania zostanie uregulowana .................................................................

                                                                                                                                                   /sposób uregulowania należności/

w ciągu ............ dni od dnia wystawienia rachunku..

 

 

 

 


 
.....................................................

                                                                                                                                                      /pieczęć pracodawcy
                                                                                                                                                        lub osoby działającej w jego imieniu/


 
 

 

Gaba04-03-2007 18:21:30   [#33]

Wiesiu, pogadaj Ty lepiej jeszcze z kobitami, bo się moga wpędzić w kanał. Pisałam ci o tym. Może nie być stanowiska dla niej, gdy będą wyłączenia czynności, bo ktos np. astę, czy uszkodzony kręgosłup... A jeżeli nie ma stanowiska - to ją zwalniasz - to naprawdę straszne, a pracownicy mogą sobie nie zdawać sprawy z tego. Nie możesz przecież ponosić konsekwencji finansowych i prawnych za pracę niezgodnie z dopuszczeniem.

wiesiu, pogadaj i nie bierz takiej odpowiedzialności - czasem pracownicy, choc kochani i czekający cudu są naprawde naiwni. ;-)))

wiesia04-03-2007 19:10:48   [#34]

gaba

ale ja z jedną z nich rozmawiałam i wyjasniałam ale nie dociera powtarza w kólko, że jej przecierz nie zwolnie po 34 latach, wskazuje mi rozne rozwiazania np. typu ze moge inne pracownice przesuwać na 3 m-ce w roku na te stanowiska. Z drugą jeszcze porozmawiam bo troche sie zapedzila i wzieła skierownie wczesniej od sekretarki.
Gaba04-03-2007 19:27:38   [#35]

Wiesiu, to Ty masz wiedzieć, jak ma być. Tylko Ty, bo to Ty masz odpowiedzialność... powiadasz, ze na 3 miesiące masz przesuwać... jasne. Daj stanowisko kierowniczki jak taka dobra, oj ludzie - ludzie. No, tak sie niektórym kiełbasi załnośc szef - podwładny.

Nic to - ile cierpliwości w Tobie, tyle tłumacz...

wiesia04-03-2007 20:51:32   [#36]

oczywiście, ze jeszcze z nimi pogadam, z lekarką która wydala to 1 zaswiadczenie romawiałam juz telefoniczniei cóż stwierdziła że moja pracownica dostarczyla jej od lekarza prowadzacego zaświadczenie z  adnotacją o "lekkiej pracy" wiec ona to przepisała. Zabrałam sie do roboty (tak na wszelki wypadek i przygotowałam nowe skierowanie i taki oto wyszedł mi opis stanowiska:

2. Opis stanowiska pracy:  Pomieszczenia o wysokości 2,8 m. Wyposażenie: odkurzacz (w tym piorący), wiadra, miski, ścierki itp.

1)      Czynności wykonywane codziennie:

a)      Sprzątanie przydzielonych pomieszczeń: mycie podłóg, wycieranie kurzu, odkurzanie dywanów, mycie umywalek, sedesów itp., opróżnianie koszy na śmieci,

b)      wydawanie 3 x dziennie posiłków dzieciom (naczynia i potrawy dostarczane wózkami do sal przez personel kuchni), zwrot naczyń do zmywalni przez okienko w sali,

c)      pomoc nauczycielce w opiece nad dziećmi w wieku 2,5 do lat 7: pomoc dzieciom
w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór, przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, opieka w czasie spacerów i wycieczek oraz zabaw organizowanych na powietrzu, pomoc w przygotowywaniu pomocy do zajęć
i w dekorowaniu sali, sprzątanie po „małych przygodach” oraz po zajęciach programowych.

2) Czynności wykonywane 3 – 4 x w roku: mycie okien, drzwi, lamperii, glazury, lamp oświetleniowych, zabawek, sprzętów, mebli itp., wymiana firanek, trzepanie dywanów............................................................................................................................................

/opis technologii lub rodzaju produkcji, lokalizacja stanowiska pracy, elementy wyposażenia, 
podstawowe czynności i sposób oraz czas ich wykonywania/

Gaba04-03-2007 21:03:57   [#37]
i klops - Twoja pracownica może się wpędzić w niezłe tarapaty, bo ją zwolnisz... szkoda człowieka, jak zawsze = no ale masz. Opis stanowiska i nakaza przesunięcia do lekkiej pracy, czyli dokąd?
wiesia04-03-2007 21:41:47   [#38]

a oto dotychczasowe zajecia mojej drugiej pracownicy (1/2 praczka i 1/2 dozorca), która chce byc wożną. Lekarz prowadzacy napisal przciwskazania: praca w środowisku wilgotnym, podnoszenie ciezarów powyzej 10 kg, wykonywanie prac na wolnym powietrzu

2. Opis stanowiska pracy:  Pomieszczenia o wysokości 2,8 m. Wyposażenie: pralki automatyczne, suszarka elektryczna, magiel el., żelazko itp. 

1)      Czynności wykonywane codziennie:

a)      Otwieranie pomieszczeń przedszkola rano.

b)      Dbałość o porządek wokół obiektu przedszkola i placu zabaw – w zależności od pory roku: odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od po­trzeb), zamiatanie chodników, grabienie liści i trawy,

c)      Pielęgnacja roślin w ogrodzie.

2)      Pranie, suszenie i  prasowanie:

a)     Codziennie: fartuchów personelu w ilości 5-10 szt.,

b)      1 x w tygodniu: obrusów 10 – 15 szt., ścierek i ręczników 10 – 20 szt.,  bielizny pościelowej dziecinnej 5 – 10 szt.,

c)      4 x w roku: firan,

d)      1 x w roku: koców i kołderek dziecinnych.

3) Utrzymanie czystości i porządku w pralni: mycie podłóg, wycieranie kurzu, mycie umywalek, mycie okien i drzwi, glazury, wymiana firan (3-4 w roku) ......................................

/opis technologii lub rodzaju produkcji, lokalizacja stanowiska pracy, elementy wyposażenia, 
podstawowe czynności i sposób oraz czas ich wykonywania/

Aneta Garncarz04-03-2007 22:58:39   [#39]

wiesia, czy dobrze zrozumiałam,że osoba która ma etat 1/2 praczka i 1/2 dozorca liczy na to, że przesuniesz ją na etat tej pierwszej? A jak sądzi co się stanie z pierwszą, może ją zapytaj? Czasem takie pytanie pozwala spojrzeć na sprawy nie tylko z własnej perspektywy. Cudu jak napisałaś nie zrobisz.

W opisie stanowisk dopisałabym jeszcze powierzchnię pomieszczeń do sprzątania i powierzchnię do odśnieżania. Swoją drogą odśnieżanie to praca nielekka...

wiesia05-03-2007 18:13:07   [#40]

Aneta

jak radzilas tak zrobilam (dopisałam powierzchnie). Dziekuje wszystkim którzy doradzali - szczegolne podziękowania dla Gaby. Porozmawialam jeszcze raz z kobietkami (sporo mnie to kosztowalo zdrowia ale taka rola dyrektora). Jedna dostarczyła juz zaswiadczenie jak należy (bez dopisków) druga ma wiekszy problem (lekarz prowadzacy nawypisywał sporo przeciwskazań) lekarka z naszej  przychodni nie wydala zaswiadczenia, po uzgodnieniu ze mna zostala skierowana do innej gdzie lekarze maja większe uprawnienia w zakresie medycyny pracy, zobaczymy jutro jak to sie skonczy.
wiesia07-03-2007 07:10:39   [#41]

niestety nie skończyło się

niestety nie skończyło się, pracownica 1/2 praczka + 1/2 dozorca dzienny dotarczyla mi wczoraj z poradni medycyny pracy takie oto zaswiadczenie:

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego i  oceny narażeń występujących na stanowisku pracy,  stosownie do przepisów art. 43 pkt2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu pracy orzeka się, że:

1)       wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do wykonywania pracy  na

        w/w stanowisku

zdolna do pracy na stanowisku praczki, otwierania przedszkola, niezdolna do pracy fizycznej w zmiennych warunkach atmosferycznych wokół obiektu przedszkola i placu zabaw..

                                                                      Data następnego

                                                                      badania okresowego.....06.2008........................

 


 

2)       wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania pracy na ww. stanowisku*,

 

3)       wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania

         dotychczasowej pracy* z dniem........................................................

 

........................., dnia .................................. r.

                                                                                ..........................................................

(podpis i pieczęć lekarza przeprowadzającego

badanie profilaktyczne)               

*Niepotrzebne skreślić

Nie dopuściłm do pracy, oczywiście dostało mi sie od pracownicy "jaka taka chora co pani ze mna robi?", straszyła że się poskarży w OP i PIP.

Dalej nie wiem co mam robić, chyba zadzwonie dzis do PIP niech coś poradzą.

rzewa07-03-2007 07:21:25   [#42]
ogranicz zatrunienie do pół etatu (praczka), albo zwolnij z pracy - jeśli chcesz by te prace były wykonywane przez jednego pracownika.
wiesia07-03-2007 07:30:21   [#43]
patrze w to  zaświadczenie i zastanawiam sie nad jego sensem. Bo tak lekarz podkreślił pkt 1 - czyli brak przeciwsazań i zdolna ....., dalej w tym samym punkcie dopisuje przeciwskazanie, nie widze w tym logiki albo już nie potrafie myslec logicznie
Aneta Garncarz07-03-2007 09:19:52   [#44]

faktycznie, zaświadczenie jest nielogiczne

zdolna lub niezdolna = zdolna, ale:

zdolna i niezdolna = niezdolna!

Aneta Garncarz07-03-2007 09:23:46   [#45]

wisia, a ty masz prawnika w swoim OP? To opisz mu sprawę, niech Ci napisze co masz zrobić; ale wtedy prawdopodobnie będziesz musiała tą panią zwolnić;

a możesz nie zwolnić tylko ograniczyc etat tak jak radzi rzewa; 

do czasu ustania przeciwskazań;

czy można zatrudnić osobę na zastępstwo za niezdolnego do pracy?

wiesia07-03-2007 09:27:30   [#46]

własnie jestem po rozmowie z inspektorm z PIP otóz doradza;

- porozmawiać z lekarzem który wydał zaświadczenie o jego zmianie, 

 - odwołać się do wojewódzkiego osrodka medycyny pracy z wnoskiem o wskazania bardziej precyzyjnie jakie sa przeciwskazania

- do czasu wyjasnienia dopuscic do pracy ale tylko w pomieszczeniach

Aneta Garncarz07-03-2007 09:30:53   [#47]
to dobrze że śniegu nia ma;
wiesia07-03-2007 09:36:36   [#48]
prawnik w op na zwolnieniu (mała strata bo nie miałam z niego wiele pożytku - pomocy przez te lata dyrektorowania) pracownica już sie poskarżyła w OP mam ciche polecenie aby cos zrobić - nie ograniczać etatu chyba zaproponuje aby była moim zastępca.
rzewa07-03-2007 10:15:18   [#49]

?!

co?!! jak to zastępcą?!
AnJa07-03-2007 10:25:06   [#50]
wiesia w humor cmentarny poszła;-)))
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]