Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pieczęć urzędowa
strony: [ 1 ]
Gramółka19-12-2006 08:08:42   [#01]

 Dotyczy przedszkola.

Mam przed sobą zamówienie pieczęci urzędowej.

Jak ma wyglądać okrągła pieczęć przedszkolna: średnica, otok wewnętrzny, otok zewnętrzny.

Gdzie szukać wytycznych?

DYREK19-12-2006 08:47:18   [#02]

Marek Pleśniar 28.08.2004 12:44 [#36]

Nasze forum  pisało o tym tu.

ponadto w kwestii pieczęci mam takie coś (uwaga na ważność przepisów):

Prawo do posługiwania się pieczęcią urzędową

Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 314, art. 11 ust. 3
Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
 
Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 314, art. 7 pkt. 5
Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
 

Tryb zamawiania pieczęci

Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316, § 16
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
 
Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316, § 17 pkt. 5
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
 
Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316, § 18-20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
 

Używanie pieczęci urzędowych przez szkołę

Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73, § 9 ust. 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73, § 9 ust. 4a
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73, § 9 ust. 5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73, § 10 ust. 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
 
Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73, zał. 1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 117, zał. 1
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 117, zał. 2
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zał. 2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zał. 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zał. 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zał. 5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zał. 5a
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zał. 5b
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zał. 6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226, zał. 1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego. publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego.
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226, zał. 2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego. publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego.
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226, zał. 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego. publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego.
 
Dz. U. z 1993 r. Nr 95, poz. 434, zał. 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.
 


 

Wzór pieczęci

Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 314, art. 11 ust. 1
Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
 
Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316, § 11 ust. 1 pkt. 5
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

DYREK19-12-2006 08:47:47   [#03]
http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=1780
urzędniczka19-12-2006 16:50:39   [#04]
Przedszkole nie posługuje sie okragłą pieczęcią.
aza19-12-2006 20:02:16   [#05]
nie jest to prawdą - od kiedy jest awans zawodowy - przedszkola okrągłe pieczęcie używają przy wydawaniu aktów awansu zawodowego dla nauczycieli kontraktowych.
malinek19-12-2006 20:45:08   [#06]
Na pewno?A nie wystawie aktu np.OP?
aza19-12-2006 20:46:56   [#07]
akt na kontraktowego wystawia dyrektor placówki (szkoła, przedszkole itp) OP wystawia dopiero na mianowanego.
urzędniczka20-12-2006 10:49:15   [#08]

 

ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Art. 2a.

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:
1) organy władzy państwowej,
2) organy administracji rządowej,
3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy,
4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy,
5) samorządy województw oraz ich organy,
6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi,
7) samorządowe kolegia odwoławcze,
8) regionalne izby obrachunkowe,
9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju,
11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe,
13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

art. 16 c

Urzędowej pieczęci używają podmioty, o któych mowa w art. 2a.

 

Ustawa mówi jednoznacznie o szkole i moim zdaniem nie ma podstawy aby rozszerzać to pojęcia na przedszkola - taki zabieg jest możliwy tylko w ustawie o systemie oświaty i nie przekłada się na inne ustawy.

aza20-12-2006 11:57:49   [#09]
to w/g ciebie - jaka pieczęcia mam stemplować akt awansu?
aza20-12-2006 12:01:32   [#10]

 - Ustawa o systemie oświaty - Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

  1)  szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;

 

jesli droga urzędniczko juz powołujemy się na podstawy prawne.

DYREK20-12-2006 14:22:45   [#11]
"Ilekroć w dalszych przepisach " - dotyczy to tylko tej ustawy (UoSO), nie dotyczy innych ustaw
beera20-12-2006 14:45:55   [#12]

no fakt- tylko tej

ale faktem jest, ze przedszkola uzywają okragłej pieczeci zgodnie z oswiatowymi przepisami- ktore powstały w związku z awansem zawodowym

i fakt, że rzeczywiście w ustawie nie są wymienione.

Ale to raczej świadczy o " niedorosnięciu" Ustawy do nowych przepisów oświatowych niz o tym, ze przedszkola mają nie stemplować aktow awansu

Obie macie rację, z tym, ze Gosia teoretyczną,  a aza praktyczną

No bo z jednej strony- przedszkola nie mają prawa do używania okragłej pieczęci

z drugiej- czyms stemplować akty muszą

aza20-12-2006 15:00:49   [#13]

dzięki asiu za wsparcie

ja sie wcale do tej okragłej pieczęci nie paliłam, ale od czasu gdy musza być wydawane akty musiałyśmy je wyrobić. Dla nas - koszty a używamy kilka razy w roku. Ale cóż - takie zalecenie z OP.

beera20-12-2006 15:04:36   [#14]

swoją drogą to chore z tymi przedszkolami

od urlopów n-li przedszkoli w szkolach, poprzez wychowawczy, legitymacje, do tych pieczęci

czlowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, ze Wy to macie z jednej strony mlot, z drugiej kowadło

aza20-12-2006 15:15:48   [#15]

cieszę się, że to zauważasz i rozumiesz. Nie chcę tu zaczynać na nowo wątku przedszkolnego, bo to juz było, myślę, że to tematy na kwietniowe Miętne. A jak widać - jest tego sporo. Pozdrawiam cię asiu cieplutko

:-)))))))

urzędniczka20-12-2006 16:14:22   [#16]
Aza - jeżeli już powołujemy się na podstawy prawne ;) to we wzorach do rozporządzenia o uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w miejscu gdzie jest wskazana pieczęć urzędowa znajduje się odnośnik, który mówi cytuję "nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej", więc jeżeli nie posiadasz prawa do jej używania, to jej nie stawiasz. Moim zdaniem Twoje OP było nadgorliwe:)
beera20-12-2006 16:20:44   [#17]

ot, i nam Gosia wskazała miejsce;)

kurcze, muszę to sobie poczytać

czyli akt bez pieczęci urzędowej się wydaje w przedszkolach?

beera20-12-2006 16:28:06   [#18]

tak, bez pieczęci urzędowej

:))

i o- sie dowiedziaalam nowego o przedszkolach:)

ewa20-12-2006 17:04:23   [#19]

no i ja też

fajne to nasze forum :-)
urzędniczka20-12-2006 17:22:30   [#20]
ano fajne :-)
malinek20-12-2006 19:08:31   [#21]
A praca w przedszkolu jaka fajna!!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]