Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konkursy- kto nas obroni przed głupotą?
strony: [ 1 ]
Spayk20-11-2002 10:40:45   [#01]
konkurs "Losy żołnierza ..... " - do powtórzenia bo jakieś oszołomy (organizatorzy) umieścili pytania w internecie przed terminem. A co z dziećmi, które nie znały pytań, przeszły do drugiego etapu, a w powtórce nie przejdą? Matur sie nie odwołuje mimo że pytania podobno pojawiają się w internecie przed czasem.

konkurs akologiczny - odpowiadanie na pytania przez internet. Najlepsi mieli po kilka czy kilkanaście tysięcy poprawnych odpowiedzi (pytania się powtarzały - za każde pytanie 1 pkt., serwer się zawieszał, konserwacja strony w innych niż podane godzinach) - paranoja.

podnoć są konkursy za które szkoła musi płacić ( koszty materiałów)

Nasze Kuratorium (podobno) w ramach oszczędności nie będzie wysyłało pytań na olimpiady przedmiotowe - będą do pobrania przez internet. Jeśli będą wcześnie pojawią się podejżenia że były przecieki, jeśli bezpośrednio przed konkursem pewnie zatka się serwer KO.

czy ktoś ma jakieś "miłe" wspomnienia związane z konkursami?
hania20-11-2002 16:19:38   [#02]

a u nas...

o konkursach przedmiotowych, ani widu, ani słychu.. (gimnazjum) Najpierw na stronie kuratorium pojawiło się ogłoszenie, jakie to konkursy zatwierdził kurator, potem(końcem października chyba) - ogłoszenie o przetargu na ich organizację. I długa cisza.... z przecieków wiem, że pono przetarg się nie odbył, bo brak "konkurencji" do organizowania 9 konkursów. No - jak z kasą tak jak na grantach, to się nie dziwię. Cisza nadal trwa, dzieci się pytają i co mam im niby odpowiadać, jak motywować do pracy przygotowawczej do czegoś, co nie wiadomo czy się w końcu odbędzie... Kuratora też chwilowo nie ma...

A jak to się ma do:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

...........

§ 4.

............

1.        Konkurs przygotowuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa powołana przez kuratora oświaty, który określa zadania komisji oraz zatwierdza regulamin konkursu, opracowany przez komisję.

2.        Regulamin konkursu zawiera w szczególności:

1) liczbę stopni konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników,

2) zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu,

3) wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela,

4) kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu, warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty konkursu,

5) tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach konkursu.

3.        Kurator oświaty przekazuje do szkół regulamin konkursu przeprowadzanego w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września.

4.        Regulamin konkursu nie może być zmieniany w ciągu roku szkolnego.

Bez komentarza

Małgoś20-11-2002 16:54:31   [#03]

a u nas na Dolnym Śląsku zalało konkursami:

ZDolny Ślązak w gimnazjum ze wszystkich przedmiotów (co tydzień, czasem 2 razy w tygodniu - zawsze o 10.00 niektórzy uczniowie nie byli np. na historii od kilku tygodni).

Z rozpędu i wrodzonej wrednoty belferskiej całej III klasie gimn. urządziliśmy zDolnego Ślązaczka Interdyscyplinarnego dla ...SP (5 klasa). Nad wynikami tego konkursu laliśmy łzy rozpaczy i śmiechu. Cóż, zachciało nam sie żartów z poważnego gimnazjalisty

HenrykB20-11-2002 17:24:22   [#04]

A u nas w gimnazjum

(mazowieckie) już po pierwszym etapie konkursów przedmiotowych. I to dość dawno.
Gaba20-11-2002 19:04:24   [#05]
A u nas nic... cisza... nie odbyły się przetargi, bo sie ludzie nie zgłosili, odwołali nam kuratora... cisza!!!

Trzecioklasiści załamani, nauczycielom przykro...

Byle co, byle jak...
Tera20-11-2002 21:01:03   [#06]

U nas w trakcie ( zachodniopomorskie).

Mieszane uczucia -po raz pierwszy na el. szkolne otrzymaliśmy pytania z zewnątrz.

Z mojego przedmiotu ( biologia) nie takie bardzo trudne, ale niekoniecznie czytelne( technicznie, nie wiadomo co zaznaczono i bardzo nieprecyzyjne niektore pytania)

Trzeba 85% punktów żeby przejść do rejonowych.

Matematycy , fizycy, chemicy bardzo narzekali.  

Odnoszę wrażenie, że największe sito zrobiono na eliminacjach szkolnych.

Pozytywne , że po raz pierwszy juz we wrześniu  wiedzielismy o co chodzi.

Zola20-11-2002 23:38:50   [#07]
zachodniopomorskie - u nas zawsze były konkursy dla szkół średnich,teraz cóś nie słychać

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]