Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Opodatkowane świadczenia socjalne
strony: [ 1 ]
piotrkow18-11-2002 10:35:41   [#01]

Jaki zakres usług socjalnych podlega opodatkowaniu, moi rachmistrze z gminy opodatkowują  dochodowym i na ubezpieczenie społeczne wszystko powyżej 380zł.

Piotr

Ewa z Rz18-11-2002 11:48:35   [#02]

Własnie tak,

Całkowicie prawidłowo.
Janusz z W18-11-2002 13:11:49   [#03]

Ewo chyba troszeczkę przesadziłaś...

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z 1999 r. Nr 49, poz. 488 i Nr 75, poz. 847 oraz z 2001 r. Nr 95, poz. 1043 i Nr 138, poz. 1558)

§ 2. 1. Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody:

19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

Ewa z Rz18-11-2002 13:16:54   [#04]

Owszem,

Mam dzisiaj urwanie głowy...
Chodziło mi o to, że kwota powyżej 380 zł jest obłożona podatkiem dochodowym, czyli powinna być wliczona do przychodu pracownika.
Natomiast słusznie zauważyłes, że nie wlicza się tego do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych.
Igła18-11-2002 20:32:45   [#05]

opodatkowane świadczenia socjalne

Ja chciałam zapytać w kwestii oświadczeń o dochodach (na jedną osobę w rodzinie)
czy taż tego wymagacie od pracowników/
violka18-11-2002 22:36:09   [#06]

u nas wymagamy

bo jak inaczej przyznać świadczenie które jest uzależnione od sytuacji materialnej rodzinnej i życiowej wnioskodawcy ?
Danka19-11-2002 00:09:56   [#07]
Moje ZZ złożyły sprzeciw dotyczący podawania dochodów na osobę. Chcą podania opisujące. Namawiają też do tego resztę grona twierdząc, że ta forma jest bardzo niesprawiedliwa. Ręce mi opadają.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]