Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Powołanie wicedyrektora
strony: [ 1 ]
Benk26-05-2006 23:35:33   [#01]
Czy kandydat na wicedyrektora szkoły musi mieć w momencie powoływania ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania?
zgredek26-05-2006 23:43:17   [#02]
nie musi ani w momencie powoływania, ani później
Uśka26-05-2006 23:46:47   [#03]

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 6 maja 2003 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek(Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854)

ogłoszono dnia 21 maja 2003 r.obowiązuje od dnia 5 czerwca 2003 r.

§ 6. Stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi, który:

1) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 lub § 2;
2) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
3) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy, uzyskaną w okresie czterech lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora, albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;
4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5-8.

Uśka26-05-2006 23:47:24   [#04]

o Bożenka

:))
Benk26-05-2006 23:47:57   [#05]
dzięki za szybką reakcję!
Tak mi się wydaje także, po wstępnym przejrzeniu przepisów. Ale pare lat temu nasz OP życzył sobie takich kwalifikacji. Teraz kiedy będę musiał powołać nowego wicka zaczynam zastanawiać się czy te "życzenia" maja podstawę formalną.
zgredek27-05-2006 00:23:23   [#06]

tu jest mowa o zarządzaniu:

§ 1.

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

------------------

natomiast przy wicedyrektorze § 1 pkt 2 się nie pojawia

ewa27-05-2006 12:10:00   [#07]

hmm

a co powiecie na to:

§ 6. Stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi, który:
1) spełnia wymagania określone w §1 pkt 1 lub §2;

§ 2. 1. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły artystycznej, oraz stanowisko dyrektora domu wczasów dziecięcych może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-8.

2. Stanowisko dyrektora gimnazjum, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego, oraz stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-8.

bo mnie się ostatnio coś ta wiara w pewnych przypadkach zachwiała :-(

zgredek27-05-2006 12:18:42   [#08]

no i misie zachwiała

wychodzi, że w pewnych przypadkach to zarządzanie wicedyrektor musi mieć

ewa27-05-2006 12:19:24   [#09]
no... ;-)
Leszek27-05-2006 12:28:28   [#10]

ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

§ 1. Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

  1)  ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

  2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  4)  w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

  5)  posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

§ 2. 1. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły artystycznej, oraz stanowisko dyrektora domu wczasów dziecięcych może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-8.

2. Stanowisko dyrektora gimnazjum, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego, oraz stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-8.

§ 6. Stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi, który:

  1)  spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 lub § 2;

  2)  posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  3)  posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy, uzyskaną w okresie czterech lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora, albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;

  4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5-8.

 

z wytłuszczonych zapisów wynika, że nie musi mieć organizacji i zarz. ale może jesli zastosujemy wariant - wytłuszczenie poniżej

§ 6. Stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi, który:

  1)  spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 lub § 2;

 

wg mnie dobrze gdyby zrobił org. i zarz. chociażby podczas bycia wickiem...

rezerwa kadrowa...

pozdrawiam

zgredek27-05-2006 12:31:45   [#11]

a moim zdaniem, jeśli zastosujemy § 2 - to nie może ale musi;-)

ewa27-05-2006 12:42:24   [#12]

znaczy się ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

czyli mgr nie musi, a inny poziom wykształcenia musi

dobrze kumam, pomóżcie mi się utwierdzić w przekonaniu (nowym od niedawna dla mnie nie ukrywam) ;-))

zgredek27-05-2006 12:44:05   [#13]
to ja się dołączę do wołania ewy, bo dla mnie też nowe to przekonanie (żyłam w błogiej nieświadomości, że wice nie musi mieć zarządzania)
ewa27-05-2006 12:48:51   [#14]

a powiem Ci Bożenko

że ten problem uświadomili mi kursanci z zarządzania (wczesniej też miałam jak my tu)

jest nadzieja - mądra przyszła kadra kierownicza, nie przyjmują bez zastrzeżeń prawd objawionych, stawiają pytania  :-))

Leszek27-05-2006 12:56:19   [#15]

Bozeno i Ewo - zgadzam się , że przy wariancie § 2 "musi", ale wariant § 2 dotyczy osób bez mgr...

nie miałem z takim wariantem do czynienia od kilku lat (zatem uważam go za hmmm... "nieżyciowy" dziś)

pozdrawiam

zgredek27-05-2006 12:56:30   [#16]

wiesz może to są już praktycy;-)

robiłam zarządzanie, gdy zostałam wice - powiem szczerze, że prawa oświatowego nie rozumiałam i nawet nie wiedziałam o co pytać i na co zwracać uwagę

gdybym teraz powtórzyła to zarządzanie - to i wiele pytań i wątpliwości bym miała;-)

ewa27-05-2006 13:01:27   [#17]

uff fajnie, że potwierdzasz tego nie mgr :-)

masz racje Leszek, ale właśnie na taki "nieżyciowy" trafiłam ;-)

też pozdrawiam :-))))

zgredek27-05-2006 16:08:22   [#18]

:-)))))

śmieję się ze swojej nieświadomości:-)

mam taką "nieżyciową" wice - i całe szczęście, że ma studia podyplomowe z tegoż:-)))

zgredek27-05-2006 16:10:09   [#19]
z tegoż - znaczy zarządzania:-)
Leszek27-05-2006 16:43:20   [#20]

czasami się trafia trochę ... "niezyciowosci"...

:-)))

pozdrawiam

barbaras227-05-2006 17:48:10   [#21]
A ja mam ciut inne pytanie- związane ze stanowiskiem wicka, ale chodzi mi o opinie RP na temat powołania nowego wice.Jeżeli jest to osoba spoza  obecnego grona to w jaki sposb uzyskać opinię RP?  Przedstawić życiorys tej osoby ?
Leszek27-05-2006 18:16:12   [#22]

niewątpliwie musisz coś RP o nim powiedzieć, zaprezentować

- rp trzeba pod tym względem też potraktować poważnie - to z nim potem mają współpracować...

- im poważniej tym lepiej dla kandydata....

pozdrawiam

piotrusiowa27-05-2006 19:27:09   [#23]
Czy rada musi się wyrazić zgodę na wicedyrektora, którego powołac chce dyrektor?
Co jeżeli musi a nie wyrazi zgody?
rzewa27-05-2006 19:27:41   [#24]

OOO!!!

i ja też się czegoś nowego dowiedziałam!

Górą forum!

:-))

Też potwierdzam: jak nie ma wicek tytułu mgr, to MUSI mieć zarządzanie...
cynamonowa27-05-2006 20:20:57   [#25]
 a mnie ciekawi czy ustawodawca o tym wie.........czy tez tak mu wyszło, przy okazji....:)))))))0
ewa27-05-2006 20:21:59   [#26]

no, bo to już tak jest rzewa

zachwieje się wiara, a potem na forumie się człowiek  w nowej umocni ;-))))))

magda en27-08-2006 11:58:49   [#27]

 

Kandydat  na v-ce miał przerwę pracy w szkole conajmniej 4 lata

Czy może być tym v-ve czy nie??/

Leszek27-08-2006 12:38:30   [#28]

może jeśli spełni pozostałe warunki...

pozdrawiam

magda en27-08-2006 12:42:05   [#29]

A co z oceną pracy kandydata?

Czy może być z przed 6 lat??

Leszek27-08-2006 13:05:42   [#30]

pozostałe warunki już są wymienione w tym wątku...

pozdrawiam

gosiarad10-03-2008 23:18:53   [#31]

czyli procedura jest taka:

1. mam kandydata, który spełnia warunki ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 6 maja 2003 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora ...

2. zasiegam opinii RP

3. zasiegam opinii OP

4. powołuję na stanowisko

czy tak bo czasami juz watpie w siebie :(

jerzyk11-03-2008 01:50:01   [#32]

literalnie rzecz biorąc to najpierw OP a potem RP ;-)

Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.

Marek Pleśniar11-03-2008 01:52:34   [#33]
a co ty jerzyku po nocy robisz, wszelki duch? :-)
bosia11-03-2008 02:01:51   [#34]

Czy rada musi się wyrazić zgodę na wicedyrektora, którego powołac chce dyrektor?
Co jeżeli musi a nie wyrazi zgody?

Rada nie wyraża zgody tylko opinię.

Opinia RP nie jest wiążąca..., nawet jak jest negatywna dyrektor może powołać.

Choć trudno być wice jak się nie ma poparcia RP.

Sisteron13-06-2016 21:35:01   [#35]

Witam. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w sprawie wyboru wice.

Nie dane było mi nacieszyć się zbyt długo moją wice, zmienia placówkę.

Pozostaję przed wyborem osoby do ww. funkcji.

Czy nauczyciel EW mający wychowawstwo będzie dobrym rozwiązaniem w całej organizacji zespołu szkolno-przedszkolnego?

Myślałam, aby powołać zastępce wychowawcy, który mógłby pomagać w prowadzeniu dokumentacji. Jednak pozostają inne kwestie tj.zebrania, spotkania integracyjne itd. czy nie ucierpią na tym dzieci? nadzór? jakie są ważne doświadczenia?

dariuszn714-06-2016 08:07:10   [#36]

Myślę że jeżeli nie ma takiej konieczności to lepiej żeby wice nie miał wychowawstwa, będzie dosyć obowiązków i bez tego.

izael14-06-2016 08:49:24   [#37]

myślę tak jak dariuszn7:)

 

Sisteron14-06-2016 10:17:49   [#38]

Czyli lepiej wziąć przedmiotowca? Czy przydzielić zastępcę wychowawcy?

Z osób z RP wydaje mi się ta właśnie najlepszym kandydatem.

Mam małą szkołę.

 

 

Marek Pleśniar14-06-2016 10:50:03   [#39]

najlepszy jest najlepszy kandydat:-) A nie ten co ma lepiej pasujący etat

a na poważnie - to przemyśl czy jest to osoba BARDZo uporządkowana, zdolna prowadzić np rozliczanie godzin, planowanie itd

rzewa14-06-2016 12:07:16   [#40]

jeśli najlepszym kandydatem jest n-l EW to i takiego sobie weź, ale nie przydzielaj mu żadnego oddziału klas 1-3 a przydziel w tych oddziałach np. ed. plastyczną i muzyczną czy wf, a zatrudnij n-la EW, któremu przydzielisz zajęcia EW w tym oddziale, w którym pracowałby Twój wicek, gdyby wickiem nie był

Sisteron14-06-2016 12:12:15   [#41]

A mogę przydzielić EW muzyczną, plastyczną nauczycielowi EW bez przydzielania pozostałych edukacji?

Wydawało mi się, że Wf, ed.plstyczną itd. mogę dać specjaliście?

rzewa14-06-2016 12:16:05   [#42]

możesz wprowadzić do klasy 1-3 sp dwóch (a nawet więcej) n-li EW -> wszyscy n-le EW mają kwalifikacje do ed. plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych i wf w klasach 1-3 -> tylko wydzielony j. obcy wymaga dodatkowych kwalifikacji

w każdym oddziale klas 1-3 jeden n-l EW musi prowadzić min 11 godz zajęć tygodniowo -> jest to minimum tych edukacji w ramach EW, których wydzielić z EW nie mozna

Sisteron16-06-2016 07:59:44   [#43]

Marku, osoba wydaje się być uporządkowana, dokładna, najlepsza z kandydatów.

 

Mam też innego nauczyciela, który ewentualnie mógłby objąć funkcję wice, ale pracuje u mnie na pół etatu, a na drugie pół jest zatrudniony w innej szkole. Nie mam dla niego godzin na cały etat. Więc zostaje n-l z EW :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]