Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Interpretacje, pisma ministerstwa
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]
Leszek01-03-2017 11:11:57   [#401]

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2017-2.html

pozdrawiam

hania10-03-2017 23:19:46   [#402]

MEN: stanowisko w sprawie protestów rodziców (komunikat)

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/71834,25,men-stanowisko-w-sprawie-protestow-rodzicow-(komunikat) 

 

przy czym nie wiem, czy coś o protestach ktoś zauważy, ale stanowisko jest.....:-)


post został zmieniony: 10-03-2017 23:32:32
AsiaJ13-03-2017 13:56:52   [#403]

"Reforma edukacji jest wynikiem rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych"

Już na wstępie zniechęca do dalszego czytania

Bas14-03-2017 20:44:32   [#404]

Zaśmiecę, bo nie wytrzymam"

"W ustawie Prawo oświatowe potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole. Zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie szkoły. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Rada rodziców opiniuje również program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, a także projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły."

Czy ja przespałam ostatnie lata?!!

malgala19-03-2017 22:07:28   [#405]

To raczej MEN niedoinformowany.

hania23-03-2017 23:16:42   [#406]

MEN cytuje z ustawy Prawo oświatowe:

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego
szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
o którym mowa w art. 26;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
o którym mowa w art. 56 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Leszek24-03-2017 18:05:36   [#407]

Ramówki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowki-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym.html

pozdrawiam

ReniaB03-04-2017 13:56:43   [#408]

Jakie jest teraz stanowisko MEN co do pracy w przerwy około świąteczne; mam pracę we wtorek po Wielkanocy;; zgodnie z interpretacją z 2008 roku nie płaciłam, nie oddawałam wolnego, ale teraz Pani Minister mówi, że to wolne i ewentualnie wolontariat pracownika; nie będę podpisywać umowy wolontariackiej ze swoim pracownikiem

rzewa03-04-2017 14:07:40   [#409]

a jeśli wolne, to na jakiej pp? - na podstawie wypowiedzi PM

coraz ciekawiej się zaczyna robić w naszym kraju... z państwem prawa coraz mniej wspólnego mamy :-(

ReniaB03-04-2017 15:06:12   [#410]

rozumuje tak jak Ty rzewo, ale już wiem, że prawo i jego interpretacje czasem mijają się z rozsądkiem; a z drugiej strony tych wypowiedzi słuchają nauczyciele i mają na ich podstawie pewne oczekiwania

Leszek06-04-2017 18:13:07   [#411]

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie Rady Rynku Pracy

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-szkolnictwie-zawodowym-opinie-rady-rynku-pracy.html

pozdrawiam

Leszek07-04-2017 18:16:40   [#412]

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/arkusze-organizacyjne-szkol-wyjasnienia-men.html

pozdrawiam

Jacek07-04-2017 19:47:33   [#413]

raczej bełkot MEN

cynamonowa07-04-2017 22:30:22   [#414]

http://www.kuratorium.szczecin.pl/attachments/article/2430/Pismo_MEN.pdf

Zasady uzyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

malchow21-04-2017 10:39:44   [#415]

obowiazki-dyrektora-szkoly-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/obowiazki-dyrektora-szkoly-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych.html

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]