Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Interpretacje, pisma ministerstwa
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
Leszek18-12-2015 21:00:23   [#351]

na stronie sejmu masz wszystkie projekty, które trafiły pod obrady

pozdrawiam

Marek Pleśniar19-12-2015 10:27:58   [#352]

no przecie wiem:) A skąd bierzemy konsultacje itd

Leszek19-12-2015 15:12:16   [#353]

Wiem,  że  wiesz 😊

Pisałem do Sławka 😊

Pozdrawiam 

Leszek29-12-2015 10:32:43   [#354]

Zmiana zasad finansowania edukacji domowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiana-zasad-finansowania-edukacji-domowej.html

pozdrawiam

Leszek05-01-2016 17:41:11   [#355]

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – list szefowej MEN do samorządowców

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ustawie-o-systemie-oswiaty-list-szefowej-men-do-samorzadowcow.html

pozdrawiam

Leszek05-01-2016 17:42:09   [#356]

Finansowanie edukacji domowej – ważne informacje

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/finansowanie-edukacji-domowej-wazne-informacje.html

pozdrawiam

Leszek19-01-2016 16:45:25   [#357]

Minister Edukacji Narodowej na wtorkowej (19.01.2016) Radzie Ministrów przedstawiła informację o planowanych zmianach w systemie oświaty.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-2016-co-nowego-w-oswiacie.html

pozdrawiam

 

Leszek26-01-2016 16:55:57   [#358]

Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – ważne informacje

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizowanie-ksztalcenia-dzieci-i-uczniow-posiadajacych-orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego-wazne-informacje.html

pozdrawiam

Leszek12-02-2016 13:17:05   [#359]

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/161360/MEN-odpowiada--Mozna-byc-szefem-przedszkola-i-zlobka-jednoczesnie

pozdrawiam

Leszek17-02-2016 12:38:54   [#360]

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html

pozdrawiam

 

rzewa17-02-2016 19:27:39   [#361]

co za falandyzacja... a można po prostu zmienić treść rozporządzenia....

izael17-02-2016 20:51:37   [#362]

a po co , a po co????

podobno maturzyści nie potrafią interpretować tekstów

a tu proszę - stara szkoła... i każdy tekst można odczytać jakoś tak: co autor miał na myśli...

można? można!

 

 

Leszek23-02-2016 16:46:40   [#363]

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/trwaja-prace-nad-zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-i-ksztalcenia-ogolnego.html

pozdrawiam

 

cynamonowa05-03-2016 13:29:29   [#364]

http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/303029915-Zerowka-w-szkole-bez-ferii-i-wakacji.html#ap-1

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej ma działać przez cały rok – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Leszek05-03-2016 19:33:33   [#365]

w tej konkretnej sprawie

pozdrawiam

Leszek11-03-2016 18:24:32   [#366]

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/stanowisko-men-w-sprawie-przyslugujacych-nauczycielowi-dni-wolnych-z-tytulu-wychowywania-dziecka-w-wieku-do-14-roku-zycia.html

pozdrawiam

Leszek06-05-2016 10:06:00   [#367]

Informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/informacje-o-zalozeniach-przyjetych-do-skalkulowania-wysokosci-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-rok-2016.html

pozdrawiam

Leszek06-05-2016 10:06:57   [#368]

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III) oraz dofinansowania doposażenia szkół i placówek (kryterium V)

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/komunikat-men-w-sprawie-wnioskow-o-zwiekszenie-kwot-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2016-z-04-rezerwy-z-tytulu-pomocy-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-w-przypadkach-losowych-kryterium.html

pozdrawiam

Leszek06-05-2016 10:17:34   [#369]

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania doposażenia szkół podstawowych ogólnodostępnych w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (kryterium Vd)

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/komunikat-men-w-sprawie-wnioskow-o-zwiekszenie-kwot-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2016-z-04-rezerwy-z-tytulu-dofinansowania-doposazenia-szkol-podstawowych-ogolnodostepnych-w-pomoce-dydak.html

pozdrawiam

Leszek06-05-2016 11:50:52   [#370]

Pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html

pozdrawiam

 

Leszek31-05-2016 18:58:17   [#371]

MEN wyjaśnia zmiany w KN i ich skutki

http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/AJ_201605310949_2.pdf

pozdrawiam

 

Leszek31-05-2016 19:02:42   [#372]

Monitorowanie MEN jeszcze  w roku szkolnym 2015/2016

https://men.gov.pl/strony/monitorowanie-realizacji-praktycznej-nauki-zawodu-w-zasadniczej-szkole-zawodowej.html

pozdrawiam

 

Leszek22-06-2016 10:41:37   [#373]

wakacje czas zacząć - ważne aby spędzić bezpiecznie

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-bezpieczny-wakacyjny-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy-2.html

pozdrawiam

Leszek22-09-2016 09:23:20   [#374]

Informacja dotycząca organizowania zajęć z religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2016/2017

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html

pozdrawiam

Leszek18-11-2016 12:06:25   [#375]

Kwalifikacje nauczycieli przyrody

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kwalifikacje-nauczycieli-przyrody.html

pozdrawiam

Marla19-11-2016 21:54:26   [#376]

a nauczyciel z licencjatem/mgr z biologii, chemii czy fizyki przyrody nie będzie mógł uczyć jeśli podyplomówki nie zrobił wcześniej? 

Leszek21-11-2016 08:12:49   [#377]

Pakiety z informacjami o reformie we wszystkich szkołach

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pakiety-z-informacjami-o-reformie-do-wszystkich-szkol.html

pozdrawiam

noe1921-11-2016 08:22:46   [#378]

dzisiaj dostałem, znowu kasa wydana :(

martek21-11-2016 13:11:07   [#379]

a czy nauczyciel przyrody( podyplomówka) wcześniej wf, albo i inny przedmiot nie z bloku przyrodniczego jeśli ma podyplomówkę z biologii czy geografii będzie mógł uczyć w 8 klasowej podstawówce tych przedmiotów czy tylko mgr i lic.?

marmar4921-11-2016 14:12:23   [#380]

martek 

odsyłam tu

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kwalifikacje-nauczycieli-przyrody.html

Bromba121-11-2016 16:52:36   [#381]

Informacja jest taka (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kwalifikacje-nauczycieli-przyrody.html):

Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania:

  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli realizować przedmiot przyrodę w klasie IV, 
  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia wyższe zawodowe nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii, lub fizyki w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli uczyć takich przedmiotów jak: biologia, geografia, chemia i fizyka, 
  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia magisterskie nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii lub fizyki będą mieć kwalifikacje do nauki: biologii, geografii, chemii i fizyki w 8-letniej szkole podstawowej i 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

Czy dobrze rozumie, że mgr biologii po podyplomówce z przyrody, będzie mógł uczyć biologii, geografii, chemii i fizyki?

I tak każdy z magistrem z przyrodniczych plus podyplomowa przyroda?

rzewa21-11-2016 20:34:47   [#382]

nie, taki n-l będzie miał nadal kwalifikacje do przyrody (która ma być nadal w klasie 4 sp)

i do tego z czego ma ukończone studia zawodowe lub magisterskie, czyli biologii lub geografii lub chemii lub fizyki - MEN w tej odpowiedzi zakłada, że tylko n-le mający którąś z tych specjalności ukończyli studia podyplomowe z przyrody

ja znam takich, dla których kierunkiem podstawowym była technika, wf i matematyka...

no i takich którzy mają uprawnienia zarówno do biologii, chemii, geografii i fizyki i którym KO kazało uzupełniać kwalifikacje do przyrody...

:-(

Leszek05-12-2016 12:57:50   [#383]

Jak będzie wyglądała organizacja klas sportowych i dwujęzycznych po reformie edukacji?

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/jak-bedzie-wygladala-organizacja-klas-sportowych-i-dwujezycznych-po-reformie-edukacji.html

pozdrawiam

Leszek09-12-2016 12:08:33   [#384]

Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szesciolatek-w-przedszkolu-objety-subwencja-oswiatowa-ustawa-podpisana-przez-prezydenta-rp.html

pozdrawiam

Leszek23-12-2016 17:23:38   [#385]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

Za 6latka w przedszkolu od 1.01.2017 r. rodzice nie płacą,

Pozdrawiam 

 

 

Leszek16-01-2017 19:29:53   [#386]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-ministra-edukacji-narodowej-do-samorzadowcow.html

list MEN a przy tym obiecane wzory uchwał rad gmin i innych...

pozdrawiam

fredi16-01-2017 19:45:13   [#387]

wzory trochę słabe

Leszek16-01-2017 19:47:00   [#388]

ale wskazówką dla KO (i jst) są

pozdrawiam

Leszek31-01-2017 18:18:25   [#389]

"Objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe"

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/objasnienie-dotyczace-podejmowania-dzialan-w-oparciu-o-nowe-przepisy-oswiatowe.html

pozdrawiam

cynamonowa31-01-2017 19:49:54   [#390]

ech....zagmatwane te objaśnienia....:(

Jacek31-01-2017 22:00:11   [#391]

"prawo" zaczyna nabierać nowego znaczenia...

trochę jak ślimak, który jest rybą wg UE albo dżem z marchewki. Przeszczepili tego ślimak-rybę oraz dżem marchewkowy na grunt nasz.

hania31-01-2017 22:29:03   [#392]

chyba poczytano tu na forum nasze wątpliwości....

i napisano ostatecznie:

Przepis cyt. art. 307 ust. 2 umożliwia więc podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

Takie rozwiązanie jest zamierzone i prawidłowe, a ewentualne wątpliwości co do możliwości stosowania nowych przepisów oświatowych przed dniem 1 września 2017 r. są nie uzasadnione.


post został zmieniony: 31-01-2017 22:30:23
Ala31-01-2017 22:30:31   [#393]

i dobrze, niech czytają

Leszek03-02-2017 14:21:53   [#394]

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/centralny-rejestr-orzeczen-dyscyplinarnych-informacja.html

pozdrawiam

Leszek08-02-2017 17:17:52   [#395]

wskazane przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych struktury, do których należy kierować uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-opiniowaniu-projektow-uchwal-przez-zwiazki-zawodowe.html

pozdrawiam

Leszek16-02-2017 20:27:23   [#396]

Dotowanie szkół dla dorosłych, w tym szkół medycznych – wyjaśnienia MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dotowanie-szkol-dla-doroslych-w-tym-szkol-medycznych-wyjasnienia-men.html

pozdrawiam

Leszek24-02-2017 15:20:05   [#397]

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-edukacji-a-uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html

pozdrawiam

Irerad27-02-2017 20:51:16   [#398]

Proszę o podpowiedź.

Czy nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania biologii lub geografii , bez ukończonej podyplomówki z przyrody, który od kilkunastu lat uczył przyrody i jego kwalifikacje były uznawane za wystarczające do prowadzenia takich zajęć,  będzie mógł nadal uczyć przyrody w klasie 4?

Leszek27-02-2017 21:43:38   [#399]

Irerad nie zaśmiecaj,

pytanie już jest w innym wątku, zwróć uwagę a temat

pozdrawiam

 

cynamonowa28-02-2017 22:25:46   [#400]

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/481116;jsessionid=7838B7C89EB891347E8F1B84EEA58615

Co dalej z kształceniem dzieci z niepełnosprawnością? MEN odpowiada

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]