Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opieka nad zdrowym dzieckiem
strony: [ 1 ]
Doris24-11-2005 01:23:18   [#01]
Co mówią przepisy na temat płatności za  stałe  godziny ponadwymiarowych za taki dzień?
rzewa24-11-2005 05:57:19   [#02]
należy się wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy, czyli tzw. "średnia feryjna"
Dota6325-11-2005 14:52:35   [#03]
Te dni księgowa odlicza nam od trzynastki (traktuje jak L-4), przecież nadane są ustawowo.
rzewa25-11-2005 17:31:35   [#04]
nie ma podstaw by odliczać je od "13" -> zapytajcie dyrektora dlaczego księgowa to robi.
Magosia25-11-2005 20:52:22   [#05]

Nie wiem jakie pp ale coś jest na rzeczy..

zapytam w poniedziałek, ale na naradzie w OP trzy dni temu zostaliśmy poinformowani, żeby uświadomoć ludziom fakt odliczania od 13 dni na opiekę . Zakładam, że coś się zmieniło - do tej pory nie odliczano.
OLGIE25-11-2005 21:05:45   [#06]
odlicza się, odlicza sie także naukowy, dzień zwolnienia  z tyt. waznych spraw osobistych, wszytsko sie dolicza, co nie jest praca nauczyciela pod tablicą.
AnJa25-11-2005 21:12:22   [#07]
a pp to masz?

o tę 13 chodzi - o stażach emeryckich to ja nie wiem - nie zamierzam korzystać
rzewa26-11-2005 05:43:17   [#08]

hmm... wychodzi na to, że jednak trzeba odliczać... :-(

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.)

Art. 4. ust. 1. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 ze zm.)

§ 1 ust. 2. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:
1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

KP art. 188. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Czyli wynagrodzenie za 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem nie jest wliczane do "13" jak również do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

I tak jest co najmniej od 2001 roku -> nie mogę się teraz dogrzebać jak było wcześniej, ale chyba inaczej skoro pamięć spłatała mi w tym wypadku figla :-))

krystyna26-11-2005 12:56:54   [#09]

gaba pisze, że  "odlicza sie także naukowy" ...

- czy nieobecność nauczyciela spowodowaną udziałem w konferencji metodycznej ( i innych szkoleniach) też ???

- a gdy pracuje w  komisjach konkursowych ?

- a gdy jedzie w świat, delegowany przez dyrektora np. po odbiór jakiejś nagrody ?

bogna26-11-2005 14:45:52   [#10]
delegowany = jest w pracy, tylko w innym miejscu ;-)
bogna01-12-2005 23:03:18   [#11]

w dzisiejszej GP

EKSPERT WYJAŚNIA

Jak traktowane są dni opieki nad dzieckiem, gdy są one wykorzystane między jednym zwolnieniem lekarskim a kolejnym zwolnieniem lekarskim? Czy przerywają ciągłość zwolnienia? Czy są traktowane jako dwa normalne dni pracy?

– Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku kalendarzowego 2 dni wolne od pracy (art. 188 k.p.). Podstawą udzielenia tego zwolnienia jest wniosek pracownika, który wiąże pracodawcę. Za czas omawianego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy; Dz.U. nr 62, poz. 289).

Dni wolne mogą być udzielone łącznie z innymi dniami wolnymi od pracy lub z urlopem wypoczynkowym. Mogą więc przypadać również między dwoma zwolnieniami lekarskimi. Nie oznacza to jednak, że można je traktować jako dni zwolnienia lekarskiego. W tym bowiem czasie pracownik, który nie dysponuje stosownym zaświadczeniem lekarskim, jest zdolny do pracy, mimo że przebywa w domu.

Natomiast gdy pracownik przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie, to w jego trakcie pracodawca nie będzie miał możliwości udzielenia mu zwolnienia na opiekę nad dzieckiem (chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie potwierdzające powrót do zdrowia). Jeżeli więc pracownik składa wniosek o udzielenie mu dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, oznacza to, że jest gotowy do wykonywania pracy, a przyczyna nieobecności już ustała.

 /Przemysław Ciszek
Firma Szkoleniowo-Doradcza C&C Chakowski & Ciszek/

Dota6302-12-2005 18:49:15   [#12]
To dlaczego księgowa nie wypłaciła mi pełnej trzynastki tylko zmiejszoną. Jej zdaniem te dwa dni traktowane są jak L-4 a nie dni należnego mi urlopu. Co z tym fantem zrobić?
rzewa03-12-2005 07:12:17   [#13]

odwpłać się

do dyra (a raczej wyjaśnić w spokojnej rozmowie z nim)
bratek04-12-2005 06:30:22   [#14]
A to już gdzieś wypłacają 13-tki? Jakieś piękne miejsce..... U nas najwcześniej w marcu.
Dota6304-12-2005 11:36:28   [#15]
Chodzi o trzynastkę, która była wypłacona w marcu 2005r. czyli za przepracowany rok 2004 - o odliczeniu opieki nad dzieckiem dowiedziałyśmy sie w styczniu 2005r., gdy księgowość naliczała 13-tkę. Każda z otrzymała 75% tego wynagrodzenia, ponieważ potraktowano nas tak jakbyśmy chorowały (śmierć ojca, własne wesele, opieka nad dzieckiem). Na nasze oburzenie (prawo nie działa wstecz czy niewiedza księgowej, za którą zapłaciłyśmy?) powiedziano, że takie są przepisy.
OLGIE04-12-2005 11:42:35   [#16]
? jak to 75%? jak to?
Dota6305-12-2005 20:49:58   [#17]
Podobno za jeden dzień chorobowego tyle sie należy trzynastki.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]