Forum OSKKO - wątek

TEMAT: chorobowe a 20 lat
strony: [ 1 ]
julio17-11-2005 11:21:37   [#01]

Witam.

Mam pytanie, Czy to prawda że po orzeczeniu Sądu Najwyższego ZUS nie odlicza już zwolnień lekarskich po 1991 roku od 20 lat pracy "z kredą przy tablicy" ? Tak przekazał mi znajomy ale nie dał żadnej podstawy prawnej. Czy może coś wiecie na ten temat?

jannow17-11-2005 14:44:51   [#02]

no nie wiem

to chyba niemożliwe...
Magik17-11-2005 18:14:25   [#03]
Ja też o tym słyszałem, ale nie znam niestety podstawy prawnej.
rzewa17-11-2005 18:20:50   [#04]

było o tym na forum

to ostatnia zmiana ustawy o emeryturach i rentach (ta, która przesunęla nam korzystanie z art 88 KN na 2007 rok)

Net mi teraz chodzi jak żółw, więc nie mogę poszukać - radze wykorzystać SZUKAJKĘ - ewa tu pisała o tym.

Magik17-11-2005 18:28:36   [#05]

rzewa

Czyli - jeśli dobrze rozumuje ZUS nie odlicza zwolnień lekarskich po 91 roku?

Jeszcze jedno czy nie odlicza tylko od pracy pedagogicznej? 

 Czy liczy te zwolnienia jako lata składkowe?

Będę wdzięczny za odpowiedź.

 Pozdrawiam

Uśka17-11-2005 22:46:37   [#06]

qrcze...

szukam Rzewa i nic, pomóż

a może ewa przypomni. Jest to ważna informacja, z którą spotykam się po raz pierwszy

ewa18-11-2005 00:23:54   [#07]

coś chyba nie tak... bo,

Dz.U. Nr 169, poz.1412 ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach...  
Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 
  7)  w art. 32 w ust. 1a uchyla się pkt 2;

=========================

czyli raczej teraz (od 1.11.2005r.) jest tak:

Art. 32. 1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się:
1) okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

i uchylono to (nie chce mi się na podglądzie jakoś przekreslić, nie wiem czemu) :

2) okresów, w których na mocy szczególnych przepisów pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresu urlopu wypoczynkowego.
Uśka18-11-2005 00:34:59   [#08]
dzięki ewo muszę to przetrawić :)
ewa18-11-2005 00:37:13   [#09]

uśka

to nie masz już co trawić o tej porze ;-)))
Uśka18-11-2005 00:38:58   [#10]
:-)) ja z Wami to wiecznie coś do dziuba i wiesz... znowu coś nowego trzeba kupić o nr większe :)))
rzewa18-11-2005 05:41:09   [#11]

wiedziałam,

ą dzwoni, tylko nie wiedziałam w którym kosciele... :-)

czyli do pracy "przy tablicy" zwolnień L4 i urlopu macierzyńskiego się nie liczy, ale urlop zdrowotny tak!

:-)

hania18-11-2005 08:06:22   [#12]

a

urlopu wychowawczego też się nie liczy?
julio18-11-2005 09:05:10   [#13]
Nie i nigdy się nie liczyło do pracy "przy tablicy".
Basik18-11-2005 09:53:44   [#14]
a zwolnienie lekarskie z tytułu wypadku wypadku w drodze do pracy? Matko, rok byłam na tym zwolnieniu.
jannow18-11-2005 14:20:35   [#15]
niestety, też nie
Jolabj18-11-2005 16:10:30   [#16]

chorobowe a 20 lat

Wydaje mi się ,że w poradach prawnych "Głosu Nauczycielskiego" - chyba wrześniowego- pisali,iż nowelizacja ustawy, którą wywalczyli górnicy w lipcu 2005 wprowadza takie właśnie zmiany. Zarówno chorobowe jak i urlop dla poratowania zdrowia zalicza się do stażu pracy "przy tablicy".

Może w poniedziałek- w szkole- znajdę ten artykuł, to napiszę więcej .

bogna18-11-2005 16:52:57   [#17]

korzystając z bezpłatnego tygodnia w gazecie prawnej

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/11.html?numer=1589&dok=1589.11.376.2.2.1.0.1.htm

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ZUS uwzględnia tylko te okresy, w których praca ta była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym zatrudnienie, np. na pół lub ćwierć etatu, nie wystarcza do zaliczenia go do okresu uprawniającego do wcześniejszej emerytury.

ZUS nie uwzględnia również przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Do końca października 2005 r. przepisy nie pozwalały również na uwzględnienie w okresie zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów, w których przepisy szczególne zwalniały pracownika ze świadczenia pracy z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego (np. okresów urlopu wychowawczego, bezpłatnego, szkoleniowego, służby wojskowej). Obecnie okresy te są uwzględniane przez ZUS przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

bogna18-11-2005 17:32:35   [#18]

wyrok SN

II UK 219/2004 z 5 maja 2005r.

 

Do okresu pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) wlicza się okresy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa oraz okresy urlopu udzielanego dla poratowania zdrowia sprzed 1 lipca 2004 r., to jest sprzed dnia wejścia w życie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.), dodanego ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264).

Magik18-11-2005 17:47:56   [#19]

O co chodzi ?

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ZUS uwzględnia tylko te okresy, w których praca ta była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Chodzi mi o to  praca ta była wykonywana stale ....

Czy to znaczy ,że praca na umowie rocznej na czas okreśłony nie bęzie zaliczona do pracy przy tablicy, bo przecieżto niejest stałe zatrudnienie ?

O co chodzi? - praca ta była wykonywana stale ?

Magik19-11-2005 18:46:24   [#20]

 

      Rzewa i inni pomocy -  potrzebuję odpowiedzi na (#19)

julio21-11-2005 10:15:19   [#21]

co tu jest grane?

Wg tego co przytacza Bogna w #18(wyrok SN) ZUS zalicza  do "pracy przy tablicy" okresy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa oraz okresy urlopu udzielanego dla poratowania zdrowia przypadające po po dniu 14 listopada 1991 r , Czy tak?

A jak to się ma do wypowiedzi Ewy z #07:

Dz.U. Nr 169, poz.1412 ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach

Art. 32. 1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się:
1) okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, (wg ustawy nadal obowiazuje)

2) skreślony

Wyrok sądu jest z maja 2005 a ustawa z końca sierpnia 2005. Czyzby ustawodawca nie znał wyroku uchylają pkt 2(czyli urlop zdrowotny teraz się wlicza), nie uchylając pkt 1 

Czy ktoś to może wyjaśnić czy wg powyższego chorobowe wlicza się czy nie???

rzewa21-11-2005 10:31:26   [#22]

julio...

W ustawie o emeryturach i rentach do dnia 20 kwietnia 2004 nie było art 32 ust 1a, który wszedł w życie dopiero 1 lipca 2004. Zatem do tego dnia nie było podstaw by odliczać od okresy pracu w szczególnym charakterze okresy przebywania na L4 czy urlopie macierzyńskim. Czyli ZUS odliczając te okresy postępował bez pp - o tym mówi wyrok SN (post #18)

Zatem okresy zwolnień i urlopu macierzyńskiego przypadające przed 1 lipca 2004 nie podlegają odliczeniu od pracy w szczegolnym charakterze.

Wszystkie tego typu okresy nie podlegają wliczeniu obecnie

Natomiast w przypadku urlopu zdrowotnego jest on zaliczany do pracy z szczególnym charakterze (bez względu na termin jesgo udzielenia), bo pkt 2 ust 1a art 32 ustawy wspomnianej na wstępie został skreślony i nie ma podstaw do odliczania tych okresów od pracy w szczególnym charakterze.

julio21-11-2005 10:45:33   [#23]

Dzięki rzewa ale..

piszesz że

 ... przypadku urlopu zdrowotnego jest on zaliczany do pracy z szczególnym charakterze (bez względu na termin jesgo udzielenia), bo pkt 2 ust 1a art 32 ustawy wspomnianej na wstępie został skreślony i nie ma podstaw do odliczania tych okresów od pracy w szczególnym charakterze.

jednak art. 32 pkt 2 obowiazywał od 2004 do 1.11.2005 ...i co z urlopami z tego okresu, chyba ich nie zaliczamy?

rzewa21-11-2005 11:19:59   [#24]

zaliczamy

bo liczy się brzmienie ustawy w dniu naliczenia emerytury jeśli chodzi o podstawę odliczenia - ustawa nie mówi co zaliczamy a co odliczamy.

Wobec tego w momencie ustalenia prawa do emerytury nie ma podstaw do takiego odliczenia.

bunia2412-03-2006 23:06:08   [#25]

rzewo

Zus we Wroclawiu,nie zaliczył mojej przyjaciolce okresów urlopów zdrowotnych i zwolnien lekarskich.Wszystkich po 1991 roku.W szkole pracuje 20 rok,będzie we wrzesniu. A poza szkola jeszcze 13 lat. W sumie 33 lata pracy........Dziewczyna jest załamana . Zus nie przestrzega przepisów prawa.Powoływała sie na konkretną ustawe,ale nic nie wskurała. Co ma robic dalej???A chce odejsć na emeryturę  pod koniec roku 2006.Czy musi zwracać sie do sądu pracy?? I kiedy to zrobic???
irsila13-03-2006 22:11:50   [#26]

ZUS ma swoje prawa

sprawdza nawet czy pracował na cały etat, jeśli chce mieć tablicę.
Dotyczy to osób które przechodzą z racji wieku na emeryturę, czyli 55 lat , 15 tablicy i w sumie 20 lat pracy.
Sprawdza czy osiągał wlaściwe dochody jeśli było to np chałupnictwo.
Ma dane "historyczne" i jeśli wówczas nie osiągnął takiego przychodu na dany rok, to nie zalicza jako okresu składkowego.
Jeśli koleżanka nie może iść na emeryturę, bo jej braknie tablicy (20 lat), to może niech idzie z wieku, wtedy wystarczy jej 15 lat tablicy, 20 lat pracy, i musi mieć skończone 55 lat życia.
Martuś13-03-2006 22:37:53   [#27]
Czy dobrze zrozumiałam? Czy nauczyciel z art.88 KN nie może przejść na wcześniejszą emeryturę jeśli pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy, a np 12/18
irsila14-03-2006 00:27:16   [#28]

to zależy

to trzeba z ZUSem konsultować.
Nie jestem ekspertem, wiem tylko to, że jak się przechodzi z 15 lat przy tablicy i wieku 55 lat to tę tablicę liczą z całości etatu.
A w art.88 mieści się bardzo wiele.np:
Jeśli ktoś przeszedł w stan nieczynny z powodu art.20 a brakuje mu do emerytury parę miesięcy to może dopracowac, na pół etatu, ważne by składka do ZUS była odprowadzana.
Ale czy to się liczy do tablicy te pół czy więcej , nie wiem.
jannow14-03-2006 09:30:24   [#29]
Czy nauczyciel z art.88 KN nie może przejść na wcześniejszą emeryturę jeśli pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy, a np 12/18

może, ale musi się wykazać 30 letnim stażem a w tym 20 lat przy tablicy na pełnym etacie i ten pełny etat odnosi sie tylko do "tablicy".
bunia2418-03-2006 21:08:55   [#30]

julio

Tak,urlopow zdrowotnych z tego okresu #23 ,nie zaliczają. Ale wszystkie inne ,tak.

Dziekuję Irsilo za odpowiedz, przyjaciołka ma dopiero 53 lata,więc nie moze iść z racji wieku. Ale usłyszalam od prawnika,ze ZUS nie ma podstaw prawnych do odliczanie urlopow zdrowotnuch od tablicy.

Tak samo stan nieczynny zalicza sie do tablicy. Wiec tym ,którym brakuje z racji przebywania na zdrowotnych,bądz w stanie nieczynnym albo na urlopach szkoleniowych,zalicza wszystkie te okresy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]